ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU

Združenje proti spolnemu zlorabljanju je neprofitna, prostovoljna, humanitarna nevladna organizacija, s pridobljenim statusom javnega interesa in je registrirano za delovanje na območju celotne Slovenije.

Združenje je specializirano za pomoč in podporo ne-zlorabljajočim odraslim, ki želijo zaščititi otroka, ki je žrtev spolne zlorabe, odraslim, ki so preživeli spolno zlorabo v otroštvu, ostalim mladoletnim in polnoletnim žrtvam spolnega nasilja ter ostalih oblik nasilja.

4 miti

Kaj je spolna zloraba?Kako zaščititi otroka, ki je žrtev spolne zlorabe

Kako stopiti na pot okrevanja, če si preživel spolno zlorabo v otroštvu

 

 

 

fb

 

 

 

 

 

 

18. november – Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo

 

Ob 18. novembru je članek »Posiljevalci ne gredo v zapor« iz zadnje Mladine več kot primerno izhodišče. Piše se leto 2019 in slovenska država se še vedno ni sposobna odkrito soočiti s spolnim nasiljem in zlorabo. Vendar ne gre samo za državo, slednja je zgolj odraz stanja v slovenski družbi. Dokler se družba ne bo sposobna ustrezno odzvati na trenutno stanje, se bo samozadovoljstvo s trenutnim stanjem nadaljevalo. Omenjeni članek precizno povzema razmerje med razkritimi spolnimi napadi in pravnomočnimi obsodbami v smislu zaporne kazni, ki je milo rečeno zaskrbljujoče. Velika večina osumljencev in obtožencev ostane svobodnih ali v najboljšem primeru dobi zgolj pogojne kazni. To dejstvo je še toliko bolj zaskrbljujoče, saj pri večini dejanj spolnega nasilja sploh ne pride do razkritja, kar pomeni, da državne institucije že v izhodišču obravnavajo zgolj manjši del storjenih dejanj. In še pri teh smo kot družba očitno izredno nemočni. Ali z drugimi besedami, predkazenski in kazenski postopek sta še vedno pisana na kožo storilcem in v škodo žrtvam. To boleče dejstvo jasno razkrivajo nekateri letošnji primeri, kjer je prišlo do obsodb v korist storilcev, čeprav je bilo dejanje neizpodbitno dokazano.

Naklonjenost spolnim napadalcem prav tako razkriva, da so državni podsistemi, centri za socialni delo, policija, tožilstva in sodišča, kadrovsko in strokovno podhranjeni na področju boja proti spolnemu nasilju in zlorabi. Primanjkuje strokovnjakov, ki bi bili specializirani za obravnavo spolnega nasilja in celovitih sistemskih rešitev. Primanjkuje tudi zavedanja, da so spolni napadi najhujše oblike kriminalitete, ki je splošno razširjene in lahko imajo trajne posledice za žrtve, povečini otroke, deklice in dečke, in odrasle ženske. Posledice nedelovanja pravne in do žrtev podporne države se nato na posreden način prenesejo na družbo v celoti. V letošnjem letu je bila s strani civilne družbe in dela politike jasno podana zahteva za spremembo zakonodaje, za bolj jasne definicije oblik spolnega nasilja, za spremembo zastaralnih rokov in za obravnavo, ki bo dejansko ščitila žrtve. Prav tako že nekaj časa poteka priprava za odprtje prve hiše za otroke po skandinavskem zgledu. A v obeh primerih spremembe prihajajo (pre)počasi, v obeh primerih se srečujemo s pomanjkanjem usposobljenih strokovnjakov in pomanjkanjem politične volje za hitre in učinkovite spremembe.

Področje spolnega nasilja in zlorab je resda zapleteno področje, potrebna so kompleksna znanja, a to nas ne odvezuje od aktivnega delovanja tukaj in zdaj. Izgovori, da gre izredno zapleteno področje in da je najprej potrebno dobro premisliti vse podrobnosti, so zgolj in samo to – izgovori. Kar potrebujemo so odločne in jasne spremembe, ki bodo nemudoma obrnile obstoječe negativne trende. V kolikor bo država še naprej odlagala svojo odgovornost in boja proti spolnemu nasilju in zlorabam ne bo postavila med svoje prednostne naloge, potem se moramo kot civilna družba povezati in z javnim pritiskom vplivati, da država končno zaščiti vse žrtve. Tukaj in zdaj! Dovolj je bilo sprenevedanja!

Strokovni tim Združenja za MOČ / Združenja proti spolnemu zlorabljanju

 

Kampanja Združenja za MOČ “ODKLENI SKRINJICO”

 

odkleni

 

Bi zbral/a moč in odklenil/a skrinjico vaših skritih misli in čustev ter stopil/a naprej na svoji poti okrevanja?

 

Radi bi dali glas vsem tistim, ki ste doživeli katerokoli obliko spolne zlorabe. Sedaj imate priložnost, da napišete pismo svojemu storilcu in s tem izrazite vse tisto, kar držite v sebi. Izrazite se in prevzemite MOČ nad storilcem, ki vam je bila nasilno odvzeta. Vsa pisma, ki jih bomo prejeli (spolna.zloraba@siol.net ali zasebno na Facebook), bomo anonimno objavili na naši Facebook in spletni strani. Pridobite lastno MOČ in bodite tudi glas vseh še neslišanih otrok, ki ne morejo spregovoriti o tem, kaj doživljajo.

 

Kampanja Združenja za MOČ “ODKLENI SKRINJICO” poteka v sklopu 18. novembra, Evropskega dne za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. Namen kampanje je opolnomočiti preživele in ozavestiti širšo javnost.

 

Dovolj je bilo tišine!

#pismastorilcem

 

 

Logotip za MOČ

SAMOPOMOČNA SKUPINA ZA ODRASLE, PREŽIVELE ŽRTVE SPOLNE ZLORABE V OTROŠTVU

Vabimo vas v samopomočno skupino za odrasle, preživele žrtve spolne zlorabe v otroštvu. Skupina je namenjena vsem, ki si želijo povedati svojo zgodbo, pridobiti zaupanje, samozavest, moč, nadzor nad lastnim življenjem, samospoštovanje, identiteto… Stiske, vprašanja, izkušnje in probleme boste imeli možnost deliti s tistimi, ki vas lahko razumejo.

 

  • Skupina se bo začela sestajati v začetku oktobra 2019 in bo trajala vse tja do začetka junija 2020 v prostorih Združenja proti spolnemu zlorabljanju na Masarykovi 23 v Ljubljani.
  • sestajala se bo 2x mesečno v popoldanskih urah, najverjetneje ob sredah od 17:30 do 19:00*,
  • po skupini bodo vse uporabnice imele možnost brezplačne joge pod vodstvom izkušene učiteljice

 

Prijave in informacije vsak delovni dan (od 9. do 17. ure, sreda 9. do 19. ure ter petek 9. do 15. ure) na telefonu 01 43 13 341 in 080 28 80 ali po e-mailu: spolna.zloraba@siol.net. Prijave zbiramo do konca septembra 2019. O prvem srečanju skupine boste pravočasno obveščeni.

 

Lepo vabljeni!

 

Združenje za MOČ

 

*v primeru večjega števila prijav se bosta izvajali dve skupini

 

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo naše društvo nadaljevalo svoje poslanstvo pod novim imenom in z novo podobo. Po novem se društvo imenuje Združenje za MOČ, s čimer smo želeli poudariti naše poslanstvo do žrtev in podati pozitivno sporočilo javnosti o moči za okrevanje. Še naprej bomo osredotočeni na izvajanje programa pomoči in podpore našim uporabnicam in uporabnikom, pri čemer bomo skupaj z njimi gradili moč, moč za celovito in polno življenje. Ob tem bomo strmeli k zagotavljanju kvalitetnih oblik pomoči in podpore kot specializirano društvo za področje spolnega nasilja, kakor tudi k razvoju novih pristopov pomoči in podpore. Prav tako bomo nadaljevali naše napore in prizadevanja za uresničevanje pravic otrok, s podajanjem javnih mnenj in zakonodajnih predlogov.

Novo ime in vizualna podoba zahtevata tudi celovito prenovo naših medijsko-komunikacijskih kanalov, kar bomo izvedli v prihodnjih tednih. V kolikor bodo naši medijsko-komunikacijski kanali ob prenovi začasno nedosegljivi, se vam že vnaprej opravičujemo in vas prosimo za razumevanje. Vsekakor pa bomo ves čas dosegljivi za naše uporabnice in uporabnike preko telefona in elektronske pošte. S skupnimi močmi se bomo še naprej borili proti nasilju in za opolnomočenje. Skupaj za MOČ!

Logotip za MOČ

ČASOPIS SPREGOVORIMO

Spodaj objavljamo povezavo do našega časopisa, ki smo ga ponovno izdali v mesecu maju 2019 z namenom ozaveščati  javnost za prizadevanje za ustreznejši pristop  k problemu spolnih zlorab ter seveda žrtev teh dejanj. Poleg znanj, informiranosti in  predvsem senzibilnosti do tega problema,  moramo, v vsakem konkretnem  primeru  s katerim se soočimo ter v primerih, ko za to  nismo gotovi, odgovor poiskati v vprašanju: kakšno mora biti naše ravnanje, da je v največjo korist otroka?

Link:

Casopis Zdruzenje maj 2019

Neprimerni dotiki

Nemalokrat smo starši in tudi drugi odrasli, ki v svoji  vzgojni  funkciji prihajajo v stik z otrokom v stiski, kako že zelo zgodaj otroka učiti o njegovi pravici do nedotakljivosti  njegovega telesa.

Kot Združenje želimo z pripravljenim  filmčkom dati podporo za pogovor z otroci o njihovih pravicah in otrokom sporočila, ki jih lahko razumejo.

Informirani otroci so varnejši otroci!

 

 

 

 

 

Poročanje o delovanju Združenja v letu 2018

Na povezavi spodaj lahko dostopate do poročanja o delovanju Združenja v letu 2018. Vljudno vas vabimo, da se seznanite z našim delovanjem in si poročanje preberete.

Poročanje Združenja 2018

 

DOHODNINA

 

hukmgu

Spolna zloraba otroka pogosto pušča v življenju žrtve posledice tega travmatičnega dogajanja. Zato je čimprejšnje prepoznavanje zlorabe, zaščita žrtev ter hitra pomoč in podpora ključnega pomena za okrevanje žrtev.

Združenje proti spolnemu zlorabljanju že 24 let deluje kot neprofitna, prostovoljna, humanitarna organizacija, s statusom javnega interesa. Finančne primanjkljaje v našem programu rešujemo s prispevki od donacij, tudi od 0,5% dela dohodnine, ki jo lahko namesto v državni proračun namenite našemu Združenju. Donatorju prispevek ne povzroča nikakršnih stroškov, saj gre za del dohodnine, ki bi v nasprotnem primeru šel v državno blagajno, potrebno je izpolniti le “Zahtevo za namenitev dohodnine za donacije”.

Obrazec pošljite po pošti na naslov našega Združenja (Masarykova 23, Ljubljana) ali neposredno na vašo izpostavo DURS.

Zelo vam bomo hvaležni, če se odločite za finančno podporo našemu Združenju.

Hvala za vašo odločitev in zaupanje.

 

 

APEL!

 

Apeliramo na slovensko javnost naj nas podpre v zahtevah po spoštovanju pravic žrtev različnih  oblik nasilja, še posebej izpostavljamo otroke, ki se žal nadaljuje tudi z nasiljem nad njimi s strani institucij  ali tekom  različnih postopkov. Evropsko sodišče je prepoznalo, da Slovenija ne sledi podpori  žrtvam , zato je državo opozorilo, da mora v roku 2 mesecev uskladiti in  zagotoviti zakonodajo, ki bo pravice žrtev spoštovala.

Ne samo ravnokar aktualen primer direktorja osnovne šole, zoper katerega poteka sodni postopek, ker je zaščitil deklici, žrtvi spolnega nasilja s strani dveh vrstnikov, katerima je zaradi zaščite teh deklic izrekel svojo odločitev, da naj ne hodita v šolo zadnje tri dni šolskega leta , temveč je to trenutno vrhunec realnosti, ki  jo doživljajo žrtve.

Nedopustno, nedojemljivo, ščitenje storilcev , ne oziraje se na položaj, občutja ali celo travmatiziranost žrtev !

Naj podkrepimo to stanje in s tem odnos do žrtev  s strani institucij nasploh  zgolj z nekaterimi primeri v zadnjem času:

– V primeru, ko je osnovnošolec s psihičnim  in tudi spolnim nasiljem skoraj leto dni  zlorabljal svojo sošolko, katera je iskala pomoč pri strokovni službi šole, se je zgodilo to, da ko ga je zaradi izostale pomoči klofnila, je naenkrat postala storilka fizičnega nasilja. Šolski inšpektor je  potrdil izrečen vzgojni ukrep šole zoper njo in tudi ravnanje ravnatelja, da ji je dal prepoved odhoda na končni šolski izlet. Storilec nasilja pa – nič. Deležen je bil razumevanja, podpore in za minimaliziranje njegovega ravnanja se je ravnatelj  celo domislil njegovo novo poimenovanje in sicer, da gre za »balkanskega romantika«.

– Žrtev spolnega nadlegovanja v lokalu, katera se je uprla storilcu na način, da ga je klofnila, je bila postavljena na isti  nivo kot nasilnež; oba sta bila obravnavana za prekršek z denarno kaznijo!

– Vsakodnevno se soočamo  s primeri neverjetne tolerance do nasilja v družini , katerega trpijo tudi otroci,

– Nepopustljivih zahtev sodišč za takojšnjim vzpostavljanjem stikov otrok z nasilneži,

– Toleranca do osumljencev spolnih zlorab otrok, katere so lahko še vedno zavržene z utemeljitvijo, da »pri dejanju niso dosegli spolne zadovoljitve«

– Strah tistih, ki želijo žrtve zaščititi pred nasiljem, katerimkoli ali bodo sploh slišani, strah žrtev pred sodnimi postopki, strah pred njihovo toleranco itd.

Vsakdo ima očitno svoje  osebnostne meje, na osnovi katerih se v svoji vlogi opredeljuje do tega ali je do nasilja prišlo ali ne! To je nesprejemljivo. Dobrodošli v Sloveniji ! je rekla dr. Leonida Zalokar in zastavila vprašanje, kakšne osebnostne strukture so ljudje, ki se odločajo oziroma sprejemajo takšne odločitve? Pri tem je dala tudi odgovor: njihova lastna osebnostna  struktura je njihova lastna patologija!

In njihove odločitve krojijo družbeno mnenje! Ustavimo to njihovo nasilje!

 

 

 

 Skupina za žrtve spolnega nasilja in nadlegovanja, za mlade med 18. in 26. letom starosti

Z novembrom 2018 pričenjamo na Združenju proti spolnemu zlorabljanju s skupino namenjeno mladim ženskam v starosti med 18 in 26 let. S skupino želimo udeleženkam omogočiti zaupen prostor, kjer bodo lahko spregovorile in z drugimi delile lastne izkušnje spolnega nadlegovanja ter drugih oblik spolnega nasilja (psihično, verbalno, nadlegovanje na delovnem mestu, nadlegovanje na javnih prostorih). Spolno nadlegovanje in spolno nasilje sta v današnji družbi še vedno prepogosto visoko tolerirana ter se ženske, ki spregovorijo o njem označuje kot preobčutljive, da ne razumejo šale ali da so ‘zadrgnjene’. Gibanja (#jaz tudi) zadnjih let, ki poročajo o predolgo zamolčanih zgodbah ženskega trpljenja, pa pričajo ravno o tem kako prepogosto se tovrstno nasilje še vedno dogaja, kako prelahko se ga sprejema ter da ga zadajajo osebe, ki jim najbolj zaupamo (partner, mož, prijatelji, straši).

terapija ana

Na skupini želimo udeleženkam omogočiti, da govorijo o svojih izkušnjah, si zastavijo vprašanja o tem kaj lahko naredijo, kako se zavarovati, kaj je razlika med spolnim nadlegovanjem in spolnim nasiljem, kakšne so dinamike in posledice in kako jih prepoznavati ter druga vprašanja pomembna za vsako posameznico.

Skupina se bo srečevala 1x/14 dni  v popoldanskih urah, prispevek za skupino je 10 EUR. Skupino vodi dr. Ana Jereb, psihoanalitičarka.

Več informacij je na voljo po telefonu 080 28 80 / 01 431 33 41 ali preko e-pošte: spolna.zloraba@siol.net.

Vabljene k udeležbi!

 

 

Miti o spolni zlorabi, v katere verjamemo

V zvezi s spolno zlorabo otrok nas še obvladujejo mnogi miti oziroma prevladujoče “resnice” ter nas zavajajo, ne zavedajoč se, da so vedno le v korist storilcev spolnih zlorab.

 

 

Miti o spolni zlorabi, v katere verjamemo

V zvezi s spolno zlorabo otrok nas še obvladujejo mnogi miti oziroma prevladujoče “resnice” ter nas zavajajo, ne zavedajoč se, da so vedno le v korist storilcev spolnih zlorab.

 

NIČ VAS NE STANE, ČE STE DOBRODELNI

Združenje proti spolnemu zlorabljanju že vrsto let deluje na področju ozaveščanja in izobraževanja splošne in strokovne javnosti glede spolnih zlorab in nudi podporo pri prepoznavanju in razkrivanju žrtev spolnih zlorab ter konkretne oblike pomoči in podpore kot so brezplačni telefon, individualno svetovanje, samopomočne skupine, zagovorništvo. Zavzemamo se za spremembe zakonodaje na tem področju in za pravice žrtev spolnih zlorab – otrok in odraslih preživelih žrtev.

Namenite nam lahko 0,5% dohodnine in nam tako pomagate, da bomo v prihodnjem letu svoje delo opravljali še bolj kvalitetno. Donacija dohodnine je za vas brezplačna. V primeru, da se za donacijo ne odločite, se ta del dohodnine vrne v državni proračun.

Iskrena hvala!

Obrazec najdete na tej povezavi.

 OGLEJTE SI NAŠ INFORMATIVNI VIDEO:

 

IZPOVED O SPOLNI ZLORABI

Naša uporabnica, ki se je pogumno izpostavila s svojo izkušnjo zlorabe, nam sporoča, da so bili odzivi na TV prispevek zelo pozitivni. To nas je res razveselilo. Njeno sporočilo po prispevku je:

“Odpreti komu, kdaj, zakaj, deliti?
Je vprašanje.

Dvom ostaja in nas spremlja, samo od nas pa je odvisno, če temu podležemo ali ga damo na stran in storimo, kar nam v srcu veleva prav.
Ko daš to enkrat čez, se osvobodiš njegovih mrež. Tako pogumno stopamo naprej, sebe in teme osvobajamo mej.

Glej, sonce se prebuja,
starih misli ne utruja,
gleda le naprej,
zato takoj povej!

Včasih nas je strah biti to, kar smo. Ali pa nas duši to, kar mislimo, da smo oziroma moramo biti. Da smo lahko to, kar smo naravno, se moramo osvoboditi vezi preteklosti in prihodnosti, povedati, kar nam leži na duši. S tem si damo možnost premakniti se iz te mrtve točke, na kateri smo že tako dolgo.
Sama si dajem priložnost. Daj si jo tudi ti!”

http://www.24ur.com/novice/slovenija/stopila-pred-kamero-da-pove-grozljivo-zgodbo-iz-otrostva-zacelo-se-je-z-nevidnimi-dotiki-nihce-ni-opazil-kje-ima-dedek-roko.html#video

 

Kiko_in_roka

KIKO IN ROKA

Spregovorite z otrokom o nedovoljenih dotikih! Uporabite Kika!

www.underwearrule.org

www.coe.int/oneinfive

Save

Save

Sofinancerji

Delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 19:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 15:00

Sobota, nedelja in prazniki zaprto.

Kontakt

KONTAKT
Masarykova ulica 23, 1000 Ljubljana

080 28 80 - brezplačni telefon
Tel: 00386 (0)1 43 13 341
Faks: 00386( 0)1 43 13 341

E-pošta: spolna.zloraba@siol.net
Splet: www.spolna-zloraba.si