ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU

Združenje proti spolnemu zlorabljanju je neprofitna, prostovoljna, humanitarna nevladna organizacija, s pridobljenim statusom javnega interesa in je registrirano za delovanje na območju celotne Slovenije.

Združenje je specializirano za pomoč in podporo ne-zlorabljajočim odraslim, ki želijo zaščititi otroka, ki je žrtev spolne zlorabe, odraslim, ki so preživeli spolno zlorabo v otroštvu, ostalim mladoletnim in polnoletnim žrtvam spolnega nasilja ter ostalih oblik nasilja.

4 miti

Kaj je spolna zloraba?Kako zaščititi otroka, ki je žrtev spolne zlorabe

Kako stopiti na pot okrevanja, če si preživel spolno zlorabo v otroštvu

 

 

 

 

 

 

 fb

 

 

 

 

Izobraževanje: PREPOZNAVANJE SPOLNIH ZLORAB IN UKREPANJE

Vabimo vas na izobraževanje: “Prepoznavanje spolnih zlorab in ukrepanje”, ki bo v petek, 15. in v soboto, 16. februarja 2019.

Vsebinsko se bo nanašalo na temo prepoznavanja značilnosti in dinamike spolne zlorabe, značilnih ravnanj osumljencev, vloge policije in tožilstva pri razkrivanju teh kaznivih dejanj, vloge CSD-jev s ciljem zaščite otroka in pričakovane pristope k timskemu delu ter, seveda, vlogo sodišča v okviru preiskave.

Izobraževanje bomo izvajali Katja Bašič, vodja Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Savica Pureber, bivša vrhovna državna tožilka, Katarina Tinauer, koordinatorica za preprečevanje nasilja in Lidija Kolonić, strokovna sodelavka v preiskavi.

Zainteresirani se prijavite s prijavnico, ki je dostopna na spodnji povezavi do četrtka, 7. februarja 2019.

Vabilo na izobraževanje

Prijavnica na izobraževanje

 

 

DOHODNINA

 

hukmgu

Spolna zloraba otroka pogosto pušča v življenju žrtve posledice tega travmatičnega dogajanja. Zato je čimprejšnje prepoznavanje zlorabe, zaščita žrtev ter hitra pomoč in podpora ključnega pomena za okrevanje žrtev.

Združenje proti spolnemu zlorabljanju že 24 let deluje kot neprofitna, prostovoljna, humanitarna organizacija, s statusom javnega interesa. Finančne primanjkljaje v našem programu rešujemo s prispevki od donacij, tudi od 0,5% dela dohodnine, ki jo lahko namesto v državni proračun namenite našemu Združenju. Donatorju prispevek ne povzroča nikakršnih stroškov, saj gre za del dohodnine, ki bi v nasprotnem primeru šel v državno blagajno, potrebno je izpolniti le “Zahtevo za namenitev dohodnine za donacije”.

Obrazec pošljite po pošti na naslov našega Združenja (Masarykova 23, Ljubljana) ali neposredno na vašo izpostavo DURS.

Zelo vam bomo hvaležni, če se odločite za finančno podporo našemu Združenju.

Hvala za vašo odločitev in zaupanje.

 

 

Ravnanja šole ob izrednih kršitvah

 

za fbV iskanju odgovorov na absurdno situacijo, ko je bil ravnatelj šole, ki je zaščitil dve dekleti pred nasilnežema, obtožen kršenja ustavne pravice do osnovnega izobraževanja, smo preverili, kako imajo ravnanja odgovornih oseb na šolah urejeno v tujini. Na spletu smo zasledili britanski »Behaviour and discipline in schools – Advice for headteachers and school staff« iz leta 2016.

Gre za smernice Ministrstva za izobraževanje so namenjena kot nasvet ravnateljem in osebju šole za razvoj šolske politike vedenja za vse šole v Angliji. Smernice pojasnjujejo, kakšne vzvode ima osebje za razvoj pričakovanih vedenj in zagotavljanje reda v šoli. Dokument je pregled dolžnosti šolskega osebja, ki omogoča razvoj dobre prakse na šolah. Čeprav gre za dokument, ki je vezan na pravni sistem druge države, so v njem jasno in enoznačno predstavljeni tudi ukrepi, ki jih lahko sprejmejo pedagoški delavci v primeru kršenja pravil šole in zakonodaje, kakor tudi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za sprejem ukrepov. Zanimivo je, da lahko šole te ukrepe pod določenimi pogoji uporabijo tudi za vedenja, ki se ne zgodijo v šolskem okolju oziroma šolskih dejavnostih, vendar so povezana s šolo ali vplivajo na vedenje v šoli.

Smernice predvidevajo ukrepe za opaženo neustrezno vedenje, ki morajo biti jasno predstavljene šolskemu osebju, učencem in staršem. V primeru dobrih šolskih praks se predvideva širok nabor ukrepov, ki so uporabljajo na dosleden in pravičen način v skladu z šolsko politiko vedenja. Izrecno so izpostavljeni:

– ustni ukor,
– dodatno delo ali ponovno izvedbo zadolžitve,
– pisne zadolžitve (pisanje eseja),
– izguba privilegijev,
– izguba odmora,
– pridržanje v času kosila, po šoli ali ob vikendih,
– šolske skupnostne zadolžitve,
– redna poročanje učenca pri šolskem osebju,

In kot zadnji je naveden ukrep – možnost začasne ali trajne izključitve učenca, ki se uporablja v primeru izrednih kršitev. Seveda je ta zadnja možnost mišljenja kot skrajni ukrep, kadar drugi ukrepi ne morejo zagotoviti spoštovanja šolskih pravil vedenja in zagotavljanja pedagoškega procesa.

Ni potrebno posebej poudarjati, da je, kljub razlikam v pravnem sistemu, tudi v izpostavljenem primeru spolnega napada na deklici in sekundarne viktimizacije z obrekovanjem na šoli, šlo za tako obliko izredne kršitve, kot jo predvidevajo britanske smernice. V tem kontekstu moramo tudi interpretirati ravnanje ravnatelja, ki je na prvo mesto postavil varnost žrtev. Pri tem bi se morale pristojne institucije, kakor tudi zakonodajalec vprašati o smiselnosti postopkov proti ravnatelju, kadar je povsem jasno, da je bil ukrep sorazmeren s težo kršitve in je zagotovil zaščito žrtev. Vsekakor pa bi se lahko slovenski sistem zgledoval po britanskemu po jasnosti in preglednosti, kadar gre za ukrepe šolskega osebja.

Povezava do originalnega dokumenta

 

APEL!

 

Apeliramo na slovensko javnost naj nas podpre v zahtevah po spoštovanju pravic žrtev različnih  oblik nasilja, še posebej izpostavljamo otroke, ki se žal nadaljuje tudi z nasiljem nad njimi s strani institucij  ali tekom  različnih postopkov. Evropsko sodišče je prepoznalo, da Slovenija ne sledi podpori  žrtvam , zato je državo opozorilo, da mora v roku 2 mesecev uskladiti in  zagotoviti zakonodajo, ki bo pravice žrtev spoštovala.

Ne samo ravnokar aktualen primer direktorja osnovne šole, zoper katerega poteka sodni postopek, ker je zaščitil deklici, žrtvi spolnega nasilja s strani dveh vrstnikov, katerima je zaradi zaščite teh deklic izrekel svojo odločitev, da naj ne hodita v šolo zadnje tri dni šolskega leta , temveč je to trenutno vrhunec realnosti, ki  jo doživljajo žrtve.

Nedopustno, nedojemljivo, ščitenje storilcev , ne oziraje se na položaj, občutja ali celo travmatiziranost žrtev !

Naj podkrepimo to stanje in s tem odnos do žrtev  s strani institucij nasploh  zgolj z nekaterimi primeri v zadnjem času:

– V primeru, ko je osnovnošolec s psihičnim  in tudi spolnim nasiljem skoraj leto dni  zlorabljal svojo sošolko, katera je iskala pomoč pri strokovni službi šole, se je zgodilo to, da ko ga je zaradi izostale pomoči klofnila, je naenkrat postala storilka fizičnega nasilja. Šolski inšpektor je  potrdil izrečen vzgojni ukrep šole zoper njo in tudi ravnanje ravnatelja, da ji je dal prepoved odhoda na končni šolski izlet. Storilec nasilja pa – nič. Deležen je bil razumevanja, podpore in za minimaliziranje njegovega ravnanja se je ravnatelj  celo domislil njegovo novo poimenovanje in sicer, da gre za »balkanskega romantika«.

– Žrtev spolnega nadlegovanja v lokalu, katera se je uprla storilcu na način, da ga je klofnila, je bila postavljena na isti  nivo kot nasilnež; oba sta bila obravnavana za prekršek z denarno kaznijo!

– Vsakodnevno se soočamo  s primeri neverjetne tolerance do nasilja v družini , katerega trpijo tudi otroci,

– Nepopustljivih zahtev sodišč za takojšnjim vzpostavljanjem stikov otrok z nasilneži,

– Toleranca do osumljencev spolnih zlorab otrok, katere so lahko še vedno zavržene z utemeljitvijo, da »pri dejanju niso dosegli spolne zadovoljitve«

– Strah tistih, ki želijo žrtve zaščititi pred nasiljem, katerimkoli ali bodo sploh slišani, strah žrtev pred sodnimi postopki, strah pred njihovo toleranco itd.

Vsakdo ima očitno svoje  osebnostne meje, na osnovi katerih se v svoji vlogi opredeljuje do tega ali je do nasilja prišlo ali ne! To je nesprejemljivo. Dobrodošli v Sloveniji ! je rekla dr. Leonida Zalokar in zastavila vprašanje, kakšne osebnostne strukture so ljudje, ki se odločajo oziroma sprejemajo takšne odločitve? Pri tem je dala tudi odgovor: njihova lastna osebnostna  struktura je njihova lastna patologija!

In njihove odločitve krojijo družbeno mnenje! Ustavimo to njihovo nasilje!

 

 

 

 Skupina za žrtve spolnega nasilja in nadlegovanja, za mlade med 18. in 26. letom starosti

Z novembrom 2018 pričenjamo na Združenju proti spolnemu zlorabljanju s skupino namenjeno mladim ženskam v starosti med 18 in 26 let. S skupino želimo udeleženkam omogočiti zaupen prostor, kjer bodo lahko spregovorile in z drugimi delile lastne izkušnje spolnega nadlegovanja ter drugih oblik spolnega nasilja (psihično, verbalno, nadlegovanje na delovnem mestu, nadlegovanje na javnih prostorih). Spolno nadlegovanje in spolno nasilje sta v današnji družbi še vedno prepogosto visoko tolerirana ter se ženske, ki spregovorijo o njem označuje kot preobčutljive, da ne razumejo šale ali da so ‘zadrgnjene’. Gibanja (#jaz tudi) zadnjih let, ki poročajo o predolgo zamolčanih zgodbah ženskega trpljenja, pa pričajo ravno o tem kako prepogosto se tovrstno nasilje še vedno dogaja, kako prelahko se ga sprejema ter da ga zadajajo osebe, ki jim najbolj zaupamo (partner, mož, prijatelji, straši).

terapija ana

Na skupini želimo udeleženkam omogočiti, da govorijo o svojih izkušnjah, si zastavijo vprašanja o tem kaj lahko naredijo, kako se zavarovati, kaj je razlika med spolnim nadlegovanjem in spolnim nasiljem, kakšne so dinamike in posledice in kako jih prepoznavati ter druga vprašanja pomembna za vsako posameznico.

Skupina se bo srečevala 1x/14 dni  v popoldanskih urah, prispevek za skupino je 10 EUR. Skupino vodi dr. Ana Jereb, psihoanalitičarka.

Več informacij je na voljo po telefonu 080 28 80 / 01 431 33 41 ali preko e-pošte: spolna.zloraba@siol.net.

Vabljene k udeležbi!

 

 

Miti o spolni zlorabi, v katere verjamemo

V zvezi s spolno zlorabo otrok nas še obvladujejo mnogi miti oziroma prevladujoče “resnice” ter nas zavajajo, ne zavedajoč se, da so vedno le v korist storilcev spolnih zlorab.

 

 

Miti o spolni zlorabi, v katere verjamemo

V zvezi s spolno zlorabo otrok nas še obvladujejo mnogi miti oziroma prevladujoče “resnice” ter nas zavajajo, ne zavedajoč se, da so vedno le v korist storilcev spolnih zlorab.

 

NIČ VAS NE STANE, ČE STE DOBRODELNI

Združenje proti spolnemu zlorabljanju že vrsto let deluje na področju ozaveščanja in izobraževanja splošne in strokovne javnosti glede spolnih zlorab in nudi podporo pri prepoznavanju in razkrivanju žrtev spolnih zlorab ter konkretne oblike pomoči in podpore kot so brezplačni telefon, individualno svetovanje, samopomočne skupine, zagovorništvo. Zavzemamo se za spremembe zakonodaje na tem področju in za pravice žrtev spolnih zlorab – otrok in odraslih preživelih žrtev.

Namenite nam lahko 0,5% dohodnine in nam tako pomagate, da bomo v prihodnjem letu svoje delo opravljali še bolj kvalitetno. Donacija dohodnine je za vas brezplačna. V primeru, da se za donacijo ne odločite, se ta del dohodnine vrne v državni proračun.

Iskrena hvala!

Obrazec najdete na tej povezavi.

 OGLEJTE SI NAŠ INFORMATIVNI VIDEO:

 

IZPOVED O SPOLNI ZLORABI

Naša uporabnica, ki se je pogumno izpostavila s svojo izkušnjo zlorabe, nam sporoča, da so bili odzivi na TV prispevek zelo pozitivni. To nas je res razveselilo. Njeno sporočilo po prispevku je:

“Odpreti komu, kdaj, zakaj, deliti?
Je vprašanje.

Dvom ostaja in nas spremlja, samo od nas pa je odvisno, če temu podležemo ali ga damo na stran in storimo, kar nam v srcu veleva prav.
Ko daš to enkrat čez, se osvobodiš njegovih mrež. Tako pogumno stopamo naprej, sebe in teme osvobajamo mej.

Glej, sonce se prebuja,
starih misli ne utruja,
gleda le naprej,
zato takoj povej!

Včasih nas je strah biti to, kar smo. Ali pa nas duši to, kar mislimo, da smo oziroma moramo biti. Da smo lahko to, kar smo naravno, se moramo osvoboditi vezi preteklosti in prihodnosti, povedati, kar nam leži na duši. S tem si damo možnost premakniti se iz te mrtve točke, na kateri smo že tako dolgo.
Sama si dajem priložnost. Daj si jo tudi ti!”

http://www.24ur.com/novice/slovenija/stopila-pred-kamero-da-pove-grozljivo-zgodbo-iz-otrostva-zacelo-se-je-z-nevidnimi-dotiki-nihce-ni-opazil-kje-ima-dedek-roko.html#video

 

Kiko_in_roka

KIKO IN ROKA

Spregovorite z otrokom o nedovoljenih dotikih! Uporabite Kika!

www.underwearrule.org

www.coe.int/oneinfive

Save

Save

Sofinancerji

Delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 19:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 15:00

Sobota, nedelja in prazniki zaprto.

Kontakt

KONTAKT
Masarykova ulica 23, 1000 Ljubljana

080 28 80 - brezplačni telefon
Tel: 00386 (0)1 43 13 341
Faks: 00386( 0)1 43 13 341

E-pošta: spolna.zloraba@siol.net
Splet: www.spolna-zloraba.si