You are here:  / Aktualno / Uncategorized / Dopis – Evropski dan zoper spolne zlorabe otrok

Dopis – Evropski dan zoper spolne zlorabe otrok

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO  IN SOCIALNE ZADEVE

Kotnikova 28

1000 LJUBLJANA

datum: 28.12.2011

 Že v oktobru leta 2010 smo začeli z iskanjem stikov in poti , v začetku leta 2011, pa smo se po prvih informacijah začeli angažirati na konkretnih vprašanjih, kdo nas lahko podpre oz. kdo in na kakšen način lahko realizira naš  predlog za vzpostavitev,  imenovanje  »Evropskega / ali svetovnega dneva/ dneva boja zoper spolne zlorabe otrok«.

Usmerjeni na Ministrstvo za zunanje zadeve smo stopili v stik z ga.pooblaščeno ministrico Evo Tomič, Vodjo sektorja za človekove pravice. V osebnem pogovoru smo ji dne  28.07.2011 tudi podrobneje predstavili naš predlog in razloge zanj.  V začetku decembra je Ministrstvo za zunanje zadeve , Sektor za človekove pravice z depešo z naslovom  Pobuda za določitev evropskega dneva proti spolni zlorabi otrok, obvestil o pobudi MISIJO Strassbourg, VP Dunaj, VP Praga, ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad vlade RS za enake možnosti.

Dne 06.12.2011 smo na predlog ga. pooblaščene ministrice Eve Tomič pripravili tudi pisni predlog, v katerem smo izpostavili naše razmišljanje in naše argumente, ki so nas navedli k podanemu predlogu.   

Dogajanja v Sloveniji na področju spopadanja s problemom spolnih zlorab otrok , so v primerjavi s preteklim letom še bolj kritična. To ne pomeni, da od predlaganega  »Evropskega / svetovnega/ dneva boja zoper spolne zlorabe otrok«  pričakujemo rešitev problema. Zagotovo pa bi tudi  v okviru naše države takšen dan predstavljal minimum nujne pozornosti, ki  jo žrtve teh zločinov lahko pričakujejo s strani politike in institucij.

Morda bi tega dne politika s svojimi institucijami bolj prepoznala, da otrokom žrtvam spolnih zlorab, niso kršene samo njihove pravice do osnovnega človekovega dostojanstva, pravice, da odločajo o lastnem telesu in njegovi nedotakljivosti, temveč tudi pravica ,da so slišani,da se jim verjame in da je za njihovo zaščito , ko gre za takšne  zločine nasilja, najprej odgovorna država s svojimi institucijami.

Hočemo verjeti, da so prizadevanja vseh usmerjena v udejanjanje 3.člena Konvencije o otrokovih pravicah, da» Pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi, da jih vodijo državne bodisi zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali zakonodajna telesa, morajo biti otrokove koristi glavno vodilo«, zato verjamemo tudi v vašo podporo našemu predlogu.

Hvala za sodelovanje.

                                                                                               Katja Bašič,  predsednica Združenja

                                                                 

 Priloge:

–          Predlog za Evropski dan boja zoper spolne zlorabe otrok

–          Kopija telefaksa MZZ R Slovenije z dne 06.12.2011

Dostavljeno:

1x naslovu

1x Ministrstvu za zunanje zadeve,

     Prešernova 25, Ljubljana

1x Ministrstvu za pravosodje

1x Ministrstvu za šolstvo in šport,

1x Urad vlade RS za enake možnosti

Veseli bomo izrazov vaše podpore.

Hvala za sodelovanje in zaupanje.

Združenje proti spolnemu zlorabljanju

> Association against sexual abuse
> Masarykova 23
> 1000 Ljubljana, Slovenija
> Tel, 00386(0)14313341
> Faks, 00386(0)14313341

LEAVE A REPLY

Sofinancerji

Delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 19:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 15:00

Sobota, nedelja in prazniki zaprto.

Kontakt

KONTAKT
Masarykova ulica 23, 1000 Ljubljana

080 28 80 - brezplačni telefon
Tel: 00386 (0)1 43 13 341
Faks: 00386( 0)1 43 13 341

E-pošta: spolna.zloraba@siol.net
Splet: www.spolna-zloraba.si