You are here:  / Aktualno / Uncategorized / Predlog – Evropski dan zoper spolne zlorabe otrok

Predlog – Evropski dan zoper spolne zlorabe otrok

PREDLOG ZA IMENOVANJE EVROPSKEGA / SVETOVNEGA/DNEVA BOJA ZOPER SPOLNE ZLORABE OTROK

Spolna zloraba otrok je žal dejstvo, ki zadeva  vse družbe in v zvezi s čemer so ranljivi vsi otroci tega sveta. Toda navkljub temu in navkljub poraznim statističnim podatkom o razsežnosti tega problema, ter navkljub pojavljanju vedno novih in novih oblik spolnih zlorab otrok ta problem do dandanes  v večini družb ni izpostavljen tako, kot so izpostavljeni drugi problemi, katerih žrtve ali pa prizadeti so pretežno ali samo odrasle osebe.

Seveda je nivo ozaveščenosti ljudi večji, za ozaveščanje  narejenega veliko, jasnost opredelitev  spolnega zlorabljanja otrok in njihovo zaščito predstavljajo nove in nove deklaracije,  priporočila, direktive Evropskega parlamenta in sveta Evropske unije  Konvencija  Sveta Evrope  o zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in mnoga sporočila, s katerimi so pospremljeni  ti dokumenti. Med drugim tudi dokument »Pretrgajmo tišino v zvezi  s spolnimi zlorabami otrok«, kateri je pospremil izdajo  Konvencije. Torej prizadevanja in zahteve po  prepoznavanju in sankcioniranju tega zločina, so prisotne.

Seveda problem izpostavlja tudi  Konvencija o otrokovih pravicah. Toda dejstvo je , da navkljub izkazani  veliki zavzetosti za sprejemanje in udejanjanje različnih sporočil, priporočil, direktiv ter zakonov v korist in za zaščito otrok, žrtev spolnih zlorab in navkljub  prepoznavanju  številčnosti problema in obenem njegove prikritosti, še posebej v zadnjih letih,ko so se razkrile mnoge  tako rekoč sistemske zlorabe otrok s strani tistih, katerim so zaupali ne samo otroci, temveč tudi starši teh otrok,  tako v Evropi, kot v svetu, je tematika spolnih zlorab otrok še vedno na svojstven  način tabuizirana.

Ne govorimo samo o tabuiziranosti problema v različnih državah, družbah, kulturah , kar je pogojeno seveda tudi z zgodovino posameznih družb in zgodovino političnih sistemov, v katerih so živele različne družbe, kar seveda tudi pogojuje sprejetje  in realizacijo zgoraj izpostavljenih Konvencij in direktiv, temveč še vedno lahko govorimo o veliki prisotnosti tabuiziranosti problema na sploh. V tej trditvi nas podpirajo tudi nekatera pomembna dejstva. 

Nekatera dejstva  morda očem in razumu niso vidna, so pa zagotovo vidna in upravičeno tudi po svoje interpretirana s strani tistih , ki preživeli spolno zlorabo v otroštvu. Njihova občutljivost ne sme biti zanemarljiva. Konvencija o otrokovih pravicah govori v svojem 19.členu o dolžnostih zaščite otrok , v prvem odstavku tega člena podrobno opisuje, »da je treba otroka varovati pred vsemi oblikami telesnega ali duševnega nasilja, poškodb ali zlorab, zanemarjanja ali malomarnega ravnanja, trpinčenja ali izkoriščanja«, ter nato doda- vštevši spolne zlorabe.

Prav tako ni zanemarljivo, da ob vseh angažiranjih, tako Evropskih institucij in ob prisotnih  vseh svetovnih ali Evropskih dni, poimenovanih po določenem problemu, z namenom in ciljem, da se ob teh dneh takšni problemi še posebej izpostavijo in s tem ozavešča javnost itd., spolna zloraba otrok do sedaj v tem okviru nima svojega mesta. Velikokrat govorimo o problemu spolne zlorabe otrok, kot o problemu nasilja, kar zagotovo tudi je, toda težko ta problem javno poimenujemo z besedami, ki jasno opredelijo ta zločin odraslih nad otroki.  

Ni zanemarljivo, da se pravzaprav  vsi Evropski ali Svetovni dnevi nanašajo najpogosteje na odrasle in da navkljub dejstvom, da v okviru Mednarodnega dneva  boja proti nasilju nad ženskami govorimo tudi o nasilju nad otroci , še vedno ostanejo različne oblike nasilja nad otroci v družini, nepoimenovane s pravimi imeni, čeravno vemo, da se ravno v okviru nasilja v družini, lahko pogosto prikriva spolna zloraba, ki jo ženska  zaradi svojega trpljenja velikokrat ni zmožna videti.

Značilnost tabuiziranosti problema spolne zlorabe otrok je ravno v dejstvu, da seveda otroci niso nikoli izvzeti, toda nikjer tudi ne poudarjeni! In tako ostane pogovor o njih in s tem tudi pogovori o teh najtežjih zločinih, nekaj, čemur je pozornost, ki bi jim morala biti namenjena, stvar posameznikov, nevladnih organizacij, lahko tudi razprav politikov in zakonodajalcev , pripravljavcev  resolucij in deklaracij itd.- nikoli pa, vsaj 1 dan v letu, tudi jasno opredeljeno,  politiki in institucijam pa pravzaprav zapovedano –  odgovornost in stvar družbe kot celote. To seveda  kaže  na nemoč otrok, da si problem, ki jih zadeva izpostavijo na ustrezen način in mu dajo ustrezno težo!

Upravičeno obstoji cela vrsta Mednarodnih  ali Evropskih dni/ npr. Dan boja proti aidsu, suženjstvu, invalidov, migrantov, beguncev, proti homofobiji, proti zlorabi drog, dan krvodajalstva , dan zdravja, dan varstva osebnih podatkov, dan boja proti kajenju, dan dojenja, dan družine, dan duševnega zdravja,dan gledališča, dan gora,  itd./ ki so zagotovo nujno potrebni in z njihovim obstojem dajejo posameznemu problemu posebno težo!  

Odrasli pa smo se odločili, da v tem izboru problemov, kateri s svojimi dnevi, torej svojim posebnim položajem v določenem dnevu v letu in tako  zaslužijo in imajo pozornost svetovne ali evropske javnosti, za sedaj  poimenujemo otroka  le v poimenovanju naslednjih dni; Svetovni dan boja proti otroškemu delu, Mednarodni dan otroka,  Svetovni dan mladih, Svetovni dan mladine, Svetovni dan otroka..Torej v povezavi z otroki do  sedaj še nismo  bili pripravljeni  prepoznati nobenega problema, ki je vezan izključno na njih, temveč še vedno govorimo o dnevih, v katerih družbe lahko predstavljajo svoj napredek v odnosu do otrok, svoj občutljiv odnos do otrok, predstavljajo kakšen pomen imajo otroci za preživetje in življenje družb itd..

Lepo, toda v nobenem od vseh navedenih dni ne prepoznavamo otroka tudi kot žrtev različnih zločinov s strani odraslih, tistih odraslih, ki otrokom obenem tudi krojijo pogoje njegovega življenja in preživetja. In med temi zločini je spolna zloraba otrok zagotovo tista, ki otroke ne samo s posledicami obremeni in kroji njihovo življenje, temveč ki jim tudi spremeni njihovo identiteto. Ne prepoznajo se, kdo so in kdo bi lahko bili. Zato zahtevamo, da se z poimenovanjem 1 dneva v letu, kot DAN PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU OTROK  razkritim in še vedno prikritim  žrtvam teh zločinov  da  pozornost , do katere imajo pravico. In ne gre samo za pozornost, gre za

          glasno govorjenje o spolni zlorabi otrok,

          gre za glasno poimenovanje teh zločinov, v vseh njihovih oblikah,

          gre za pravico žrtev, da se detabuizira ta problem,

          gre za pravico žrtev, da živijo brez stigme,

          gre za pravico žrtev, da so prepoznane brez dvomov, da tako ljudje, ki razkrivajo te zločine, kot ljudje, ki so jih dolžni zaščititi kot otroke, imajo empatijo in znanja za obravnavo teh zločinov,  

          gre za pravico žrtev, da jim Evropa in svet v okviru zakonodaj  daje enako težo in položaj,

          gre za pravico žrtev, da  Evropa in svet prepoznata enako odgovornost institucij, če se je zločin nad njimi zgodil v okviru le-teh v času, ko so bili otroci,

          gre za pravico žrtev, da  vsaj ob tem dnevu lahko brez stigme dvignejo svoj glas,

          preprosto gre za pravico žrtev, da so bolj slišane!   

 

 

                                                                             Združenje proti spolnemu zlorabljanju

                                                                             Masarykova 23

                                                                             1000 Ljubljana

                                                                             tel. in fax. 01 43 13 341

                                                                             brezplačna št. 080 28 80

                                                                             e-mail:  spolna.zloraba@siol.net

                                                                             spletna stran: www. spolna-zloraba.si

LEAVE A REPLY

Sofinancerji

Delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 19:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 15:00

Sobota, nedelja in prazniki zaprto.

Kontakt

KONTAKT
Masarykova ulica 23, 1000 Ljubljana

080 28 80 - brezplačni telefon
Tel: 00386 (0)1 43 13 341
Faks: 00386( 0)1 43 13 341

E-pošta: spolna.zloraba@siol.net
Splet: www.spolna-zloraba.si