You are here:  / Aktualno / Uncategorized / Evropski dan boja proti spolnim zlorabam otrok

Evropski dan boja proti spolnim zlorabam otrok

Argumenti za poimenovanje Evropskega dneva za boj proti spolnim zlorabam otrok

 

Strategija Sveta Evrope v sodelovanju  EU in Sveta Evrope je izjemnega pomena tako za Evropsko unijo, kot izven nje. Zato smo prepričani, da ima lahko predlog Evropskega dneva boja zoper spolno zlorabo otrok , pomemben odmev tudi izven Evrope , v svetu. To je eden od argumentov za poimenovanje tega dne.    

Evropska unija skupaj  s Svetom  Evrope kaže , da je sprejemljiva za nove iniciative, ko gre za preprečevanje nasilja nad otroci, zato verjamemo, da bo naš predlog, ki zajema boj proti najtežji obliki nasilja nad otroci, deležen podpore  v Svetu Evrope. 

Priporočila, direktive in tudi Konvencija sveta Evrope o zaščiti otrok ,  potrebujejo leta ,  da je o njihovi vsebini in  zahtevah seznanjena in ozaveščena tako strokovna, kot laična  javnost in da se začne njihovo spoštovanje  v praksi. Evropski Dan boja proti spolnim zlorabam otrok bi brez dvoma imel neprecenljiv informativni in ozaveščevalni cilj, saj bi bila z njim dana  možnost, da se  krepi informiranost, ozaveščenost, prepoznavnost problema in njegove  razsežnosti, ter pravic otrok in njihovih  upravičenih pričakovanj v zvezi s preprečevanjem in zaščito pred spolnimi zlorabami.

Z Evropskim dnevom  boja proti spolnim zlorabam otrok, bi se ,ne samo nacionalne politike, temveč tudi evropska  javnost začeli   zavedati čezmejnosti tega problema in  dejstva, da le v skupnem sodelovanju tako  Evropskih držav, kot držav sveta, otroke lahko uspešno zaščitimo.

Organizacija Združenih narodov je s znanim  Dnevom otroka , uspela usmeriti svojo pozornost na otroke , Svet Evrope pa lahko na osnovi že usmerjenih, konkretnih tematik o spolnih zlorabah otrok ,z Dnevom boja proti spolni zlorabi otrok usmeri pozornost Evropske in svetovne javnosti na problem otrok, žrtev teh najtežjih zločinov. 

Spolna zloraba otrok je  družbeni problem, je stvar zgodovine in kulture narodov. Evropski dan boja proti spolni zlorabi  bi bil velika prilika žrtev in  civilne družbe za spreminjanje odnosa do problema spolnih zlorab in njegovega detabuiziranja.

Ocene, da je vsak peti evropski otrok žrtev spolnega nasilja , bodo glede na to, da so oblike in načini  spolnega zlorabljanja  vsak dan bolj prikrite in softificirane , žrtve vedno mlajše, ekonomski problemi družin vedno večji itd., kmalu  zgodovina, v kolikor se  države  ne bodo  brezkompromisno in predvsem javno zavzele za boj proti spolnemu zlorabljanju otrok. Predlog za Evropski Dan boja proti spolnim zlorabam otrok zato sledi nujnosti in cilju,  da bodo  o problemu spolnih zlorab  slišali  tudi tisti, ki tega nočejo slišati ! Okolje,ki hoče otroku nuditi varnost ne sme biti polje , kjer bi uspevale skrivnosti. Tisti, ki zlorabljajo pa s svojo močjo in vplivi te skrivnosti stalno negujejo.

Spolne zlorabe otrok so najbolj prikriti zločini in zločini z zagotovo največjim temnim poljem kriminalitete.  Toda preštevanje in številčenje zlorab ne prinaša veliko, saj se jih med preštevanjem zgodi še več in več!  V več kot 90% pa  tovrstni zločini celo  nimajo materialnih dokazov in še posebej pri majhnih otrocih je razkrivanje  teh zločinov  problematično. Mnogi ostanejo neraziskani in žrtve neprepoznane.

Vsak si želi naprej ; odprimo ušesa, glejmo s srcem, občutimo z zvokom  vse tiste, ki si zaradi svoje zlorabljenosti ne morejo sami pomagati ! Z našo budnostjo in angažiranostjo , ki bo izražena  skozi Evropski Dan boja proti spolnim zlorabam, bodo vse in tudi neprepoznane žrtve dobile željo, da gredo naprej ter rane in brazgotine pustijo zadaj!  

Argument za poimenovanje Evropskega dneva boja proti spolnim zlorabam otrok je tudi nujnost jasnega poimenovanja problema. To je nasilje, ki z poimenovanjem  jasno opredeli ta zločin. Šele to  pomeni govoriti o tem in v družbi odmikati  tančice, ki so  še vedno zaželene. 

S spolno zlorabo je otroku odvzeta tudi njegova pozitivna bodočnost. Otroci odrastejo.  Družba pa ne more obstajati na odraslih z odvzeto bodočnostjo. Zato je pomemben argument za Evropski dan boja proti spolnemu zlorabljanju poudarek  dejstva, da se družbe lahko razvijajo le na celostnem spoštovanju posameznika.

Ni ga zločina, ki bi tako globoko posegel v otrokovo identiteto in mu s posledicami  krojil življensko usodo ter  odločal o njihovem preživetju, kot je to spolna zloraba otroka  ! To je poleg neudejanjene pravice do zaščite  argument, na osnovi katerega imajo  žrtve teh zločinov pravico , da jim družba nameni dan v letu, v katerem se bo skupaj z njimi soočala z dejstvi najbolj zavrženih  dejanj nad otroci.  

Evropski dan boja proti spolnim zlorabam bo zagotovo doprinašal k detabuiziranju tega družbenega problema in prepričani smo, da bo s svojo vzpostavitvijo  bolj kot mnoge druge aktivnosti in možnosti, podprl, dal moč  in  pogum ter krepil prepričanje, »da je družbi mar«  tudi mnogim neprepoznanim žrtvam teh zločinov.

Svet Evrope je s svojo Konvencijo Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem Direktivami tako Sveta, kot Evropskega parlamenta , ter mnogimi drugimi aktivnostmi, med katerimi je treba še posebej izpostaviti kampanjo »One in five«,  spodbudil tako nacionalne kampanje, kot želi spodbujati zakonodajna telesa in kompetentne služba za zaščito otrok, da naredijo na tem področju vse v »največjo korist otroka«. To je eden  od ciljev , katerim sledi tudi naš predlog za Evropski dan boja proti spolnim zlorabam.

Glede na  vedno nove  oblike spolnega zlorabljanja otrok in zaradi prisotne ponavljajoče se in okrepljene  diskriminacije otrok, ko gre za ta zločin / Romi, dečki, zelo majhni otroci, otroci  migrantov, otroci v rejniških družinah, otroci katerih nezlorabljajoča mati je bila sama žrtev spolne zlorabe v otroštvu, otroci s posebnimi potrebami, otroci v institucijah, otroci v »urejenih družinah« itd./     problem tega nasilja nad otroci v večini družb ni izpostavljen na način, kot so izpostavljeni problemi nasilja,katerih žrtve ali prizadeti so  odrasle osebe. Argument Evropskega dneva boja proti spolnemu zlorabljanju otrok je torej  tudi v pravici do enakovredne obravnave otrok in odraslih žrtev  različnih oblik nasilja.  

Argument za poimenovanje Evropskega dneva boja proti spolnim zlorabam otrok je tudi nujnost jasnega poimenovanja problema. To je nasilje, ki z poimenovanjem  jasno opredeli ta zločin. Šele to  pomeni govoriti o tem in v družbi odmikati  tančice, ki so  še vedno zaželene. 

S spolno zlorabo je otroku odvzeta tudi njegova pozitivna bodočnost. Otroci odrastejo.  Družba pa ne more obstajati na odraslih z odvzeto bodočnostjo. Zato je pomemben argument za Evropski dan boja proti spolnemu zlorabljanju poudarek  dejstva, da se družbe lahko razvijajo le na celostnem spoštovanju posameznika.

Ni ga zločina, ki bi tako globoko posegel v otrokovo identiteto in mu s posledicami  krojil življensko usodo ter  odločal o njihovem preživetju, kot je to spolna zloraba otroka  ! To je poleg neudejanjene pravice do zaščite  argument, na osnovi katerega imajo  žrtve teh zločinov pravico , da jim družba nameni dan v letu, v katerem se bo skupaj z njimi soočala z dejstvi najbolj zavrženih  dejanj nad otroci.  

Evropski dan boja proti spolnim zlorabam bo zagotovo doprinašal k detabuiziranju tega družbenega problema in prepričani smo, da bo s svojo vzpostavitvijo  bolj kot mnoge druge aktivnosti in možnosti, podprl, dal moč  in  pogum ter krepil prepričanje, »da je družbi mar«  tudi mnogim neprepoznanim žrtvam teh zločinov.

Svet Evrope je s svojo Konvencijo Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem Direktivami tako Sveta, kot Evropskega parlamenta , ter mnogimi drugimi aktivnostmi, med katerimi je treba še posebej izpostaviti kampanjo »One in five«,  spodbudil tako nacionalne kampanje, kot želi spodbujati zakonodajna telesa in kompetentne služba za zaščito otrok, da naredijo na tem področju vse v »največjo korist otroka«. To je eden  od ciljev , katerim sledi tudi naš predlog za Evropski dan boja proti spolnim zlorabam.

Glede na  vedno nove  oblike spolnega zlorabljanja otrok in zaradi prisotne ponavljajoče se in okrepljene  diskriminacije otrok, ko gre za ta zločin / Romi, dečki, zelo majhni otroci, otroci  migrantov, otroci v rejniških družinah, otroci katerih nezlorabljajoča mati je bila sama žrtev spolne zlorabe v otroštvu, otroci s posebnimi potrebami, otroci v institucijah, otroci v »urejenih družinah« itd./     problem tega nasilja nad otroci v večini družb ni izpostavljen na način, kot so izpostavljeni problemi nasilja,katerih žrtve ali prizadeti so  odrasle osebe. Argument Evropskega dneva boja proti spolnemu zlorabljanju otrok je torej  tudi v pravici do enakovredne obravnave otrok in odraslih žrtev  različnih oblik nasilja.  

LEAVE A REPLY

Sofinancerji

Delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 19:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 15:00

Sobota, nedelja in prazniki zaprto.

Kontakt

KONTAKT
Masarykova ulica 23, 1000 Ljubljana

080 28 80 - brezplačni telefon
Tel: 00386 (0)1 43 13 341
Faks: 00386( 0)1 43 13 341

E-pošta: spolna.zloraba@siol.net
Splet: www.spolna-zloraba.si