You are here:  / Pomembne vsebine / Statistika: Kaznivo dejanje -Spolni napad na osebo, ml. od 15.let

Statistika: Kaznivo dejanje -Spolni napad na osebo, ml. od 15.let

LETO 2015

GRAF 2016

 

 

 

 

 

 

Statistika policije: Kaznivo dejanje – Spolni napad na osebo, mlajšo od 15. let
(173. člen Kazenskega zakonika)

LETO 2014

Statistika policija 2015

 

 

 

 

 

 

Statistika policije: Kaznivo dejanje – Spolni napad na osebo, mlajšo od 15. let
(173. člen Kazenskega zakonika)

 

Statistika tožilstvo 2015

 

 

 

 

 

 

 

Vloženi obtožni akti zoper polnoletne in mladoletne osebe za kaznivo dejanje Spolni napad na osebo mlajšo od 15 let

 

Statistika sodstva 2015

 

 

 

 

Podatki sodstva se nanašajo na obsojene osebe v zvezi z vsemi kaznivimi dejanji zoper spolno nedotakljivost, tako za dejanja storjena nad polnoletnimi osebami kot tudi nad žrtvami otrok.

 

 

LETO 2013

KD-stat-2013

Vir: statistični podatki MNZ – Poročilo o delu policije (www.policija.si)

Grafikon predstavlja število  razkritih kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let od leta 1978 dalje, torej za obdobje 36 let. Razkritost spolnih napadov na otroke je sicer  kazala od leta 1993, ko smo se v Sloveniji začeli soočati z novimi znanji in pogledi  ter ozaveščanjem o spolnih zlorabah otrok, trend naraščanja. Toda v tem obdobju  se je spremenila tudi kazenska zakonodaja in sicer zelo pomembno  leta 1999 , ko je kaznivo dejanje spolnega napada na osebo mlajšo od 14 let, nadomestilo kaznivo dejanje spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let- torej žrtve tovrstnega kaznivega dejanja so bile opredeljene do starosti 15 let!

Navkljub nakazovanju »zaskrbljenosti» zakonodajalca in nekaterih vedno glasnih strokovnjakov, ko gre za razumevanje osumljencev, da se bo število tovrstnih dejanj s takšnim zakonom  lahko zelo povečalo, saj naj bi glede na povečano starost na 15 let pogojevalo  tudi možne lažne ovadbe, ki bi jih lahko podali  mladi v stiski, se to ni zgodilo.

Lahko trdimo celo obratno, število razkritih in torej tudi prijavljenih zlorab je sicer pokazalo trend statističnega  naraščanja (povezan predvsem z letom razlike, ki je vključevalo večje število žrtev), toda  začelo je tudi  zelo nihati in dosegalo vzpone in padce, kar je pogojevala lahko tako pogosto negativna  družbena klima, ki je bila podporna ali ne, razkrivanju teh najtežjih zločinov nad otroki, kot tudi kadrovske zmožnosti in usposobljenost različnih institucij in nevladnih organizacij. Glede na vsa nova znanja in s tem  zagotovo večjo ozaveščenost in s tem pričakovanje večje prijavljivosti, so nekateri izraziti padci razkritosti teh dejanj zato težko drugače  razložljivi. Prej lahko zato  govorimo o še vedno prisotnem velikem zanikanju spolnih zlorab otrok, kot o ustrezni odprtosti družbe in institucij do prepoznave zlorabljenega otroka in s tem ustvarjanja pogojev in možnosti večjega poročanja o zlorabah.

Na prijavljanje sumov spolnih zlorab pomembno vplivajo tudi medijske aktivnosti . Pozitivna medijska sporočila o prijavah na način, da sporočila prijave podpirajo, vedno vplivajo na povečano pripravljenost, tako s strani odraslih, preživelih žrtev spolnih zlorab v otroštvu, kot s strani tistih odraslih, ki hočejo zaščititi otroka.

Glede na še posebej občutljivo problematiko spolnih napadov na otroke, želimo ta problem tudi posebej  statistično izpostaviti.

V Sloveniji je začelo št.KD spolnih napadov na otroke naraščati po letu 1993, to predstavlja tudi prihod novih znanj in s tem pogledov na spolno zlorabo. Nato razkrita dejanja kažejo trend porasta, kateri se je nekako v zadnjih 10  letih ustalil na povprečju razkritih 200 KD letno. V zadnjih dveh letih pa se kaže padec razkritosti teh dejanj in sicer v letu 2011 za -10% v primerjavi z letom 2010, v letu 2012 pa kar za -26% v primerjavi z letom 2011! Prvo polletje 2013 kaže 99 razkritih kaznivih dejanj!

Polletje 2013     99 kaznivih dejanj

Leto 2012-     161 kaznivih dejanj / -26%/- v primerjavi s preteklim letom

Leto 2011       218 k.d. / -10%/

Leto 2010       244 k.d.

Leto 2009       199 k.d.

Leto 2008       159 k.d.

Leto 2007       203 k.d.

Sofinancerji

Delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 19:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 15:00

Sobota, nedelja in prazniki zaprto.

Kontakt

KONTAKT
Masarykova ulica 23, 1000 Ljubljana

080 28 80 - brezplačni telefon
Tel: 00386 (0)1 43 13 341
Faks: 00386( 0)1 43 13 341

E-pošta: spolna.zloraba@siol.net
Splet: www.spolna-zloraba.si