You are here:  / Aktualno / Uncategorized / Zlorabljanje otrok na tranzitni poti skozi Slovenijo

Zlorabljanje otrok na tranzitni poti skozi Slovenijo

V zvezi z spoštovanjem človekovih pravic v  povezavi z  zunanjo politiko
Republike  Slovenije je Združenje proti spolnemu zlorabljanju ob iskanju
mnenj o tej tematiki, dne 14.09.2015, izpostavilo   Ministrstvu za zunanje
zadeve  zaskrbljenost in razmišljanja v zvezi z spoštovanjem otrokovih
pravic do varnosti in zaščite, katere je potrebno še posebej izpostaviti  v
zunanji politiki R Slovenije:

–          Prizadevanje Slovenije, da krepi spoštovanje Konvencije o
otrokovih pravicah in Lanzarotske konvencije

–          Prizadevanje Slovenije, da si prizadeva za še večjo učinkovitost
Evropskega sodišča za človekove pravice, saj se mnogi upravičenci zaradi
dolgotrajnega postopka na to sodišče ne obračajo , čeravno bi njihove
odločitve prispevale k krepitvi človekovih in otrokovih pravic najmanj v
okviru pravosodnih organov R Slovenije,

–          Trenutna problematika beguncev, nas mora opozoriti tudi na načelo
enakosti za vse, ne glede na spol, raso, narodnost, starost, jezik ali druge
osebne okoliščine. V prizadevanjih razreševanja begunske problematike nihče
nebi smel  zanemariti zaščite otrok, katera začenja s prepoznavanjem
ogroženosti otrok do 18 leta starosti , katerih je med begunci veliko in
pogosto tudi brez družin. Prav tako se ogroženost otrok lahko pojavi v
begunskih družinah. Torej bi se morali vzpostaviti mehanizmi, ki bi
zagotavljali pravočasno prepoznavanje ogrožujočih situacij za otroke in
pravočasno zagotavljanje varnosti teh otrok, tudi s strani tistih, ki so
odgovorni za delo z begunci. Glede na naše področje dela še posebej
opozarjamo na spolne napade na otroke in na zlorabo otrok v kakršnekoli
oblike spolnih aktivnosti ali njihovo zlorabo za možne zaslužke v zvezi z
pornografijo, prostitucijo, na zanemarjanje otrok in surovo ravnanje z
njimi, na trgovino z otroci idr.

–          Zaščita otrok je v okviru begunske problematike  izjemno pomemben
segment aktivnosti vseh držav, vključujoč Slovenije, za delo z begunci in za
begunce.

–          Razmišljamo o predlogu oz. možnosti, da bi Slovenija / in s tem
predlogom, v kolikor tu obstoji > nedorečeno polje</  animirala tudi druge
Evropske države, da se v državah imenuje osebo, odgovorno za zaščito
begunskih otrok. Vemo, da so povsod vključeni soc. delavci in drugi
strokovnjaki, da skušajo spremljati probleme , toda dvomimo, da je povezava
med vsemi begunskimi centri res pravočasna in da sploh je, v mnogih primerih
pa je lažje sporočati o tem nekomu izven konkretnega okolja. To bi lahko
omogočalo tudi boljše spremljanje problematike ,prepoznavanje problemov in s
tem ustreznejše delovanje v korist otrok.

–          Vsekakor pa bi morali vsi, ki bodo po svojih dolžnostih prihajali
v stik z begunskimi otroci in otroci iz družin beguncev, pridobiti znanja za
možno prepoznavanje teh problemov , kot tudi znanja o verskih in kulturnih
potrebah vseh otrok, vpletenih v to problematiko.

–          Morda so naši predlogi nepotrebni, morda že vse deluje, toda
vseeno smo jih zapisali, saj si vsaj medijsko spremljanje begunske
problematike, kar nam je dostopno , pravzaprav sploh  ne zastavlja teh
vprašanj.

Žal se naša razmišljanja, kot je v teh dneh razvidno iz evropskih medijev,
uresničujejo! Nobenega razloga ni, da bi verjeli, da se na tranzitni poti
skozi Slovenijo, to ne dogaja. Ali je Vlada Republike Slovenije pripravljena
na prepoznavanje tega problema in  pomoč otrokom in mladoletnim žrtvam?

Sofinancerji

Delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 19:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 15:00

Sobota, nedelja in prazniki zaprto.

Kontakt

KONTAKT
Masarykova ulica 23, 1000 Ljubljana

080 28 80 - brezplačni telefon
Tel: 00386 (0)1 43 13 341
Faks: 00386( 0)1 43 13 341

E-pošta: spolna.zloraba@siol.net
Splet: www.spolna-zloraba.si