You are here:  / Aktualno / Problematika sodnih izvedencev

Problematika sodnih izvedencev

sodni izvedenec

 

Ob sprejemanju in uveljavitvi novega družinskega zakonika, ki se bo v večji meri začel uporabljati šele čez dve leti, se je v medijih pojavilo več prispevkov, ki opozarjajo na pomanjkanje sodnih izvedencev. Ker bodo po novem sodišča odločala o začasnih odredbah in ukrepih trajnejšega značaja, o rejništvu in skrbništvu, se namreč pričakuje, da bodo sodniki še toliko večkrat zahtevali izdelavo izvedeniškega mnenja na podlagi katerega bodo potem sprejemali odločitve. Tako iz sodstva kot iz Ministrstva za pravosodje prihajajo kritične, včasih že alarmantne ocene o številu sodnih izvedencev s področja klinične psihologije za področje najobčutljivejših družinskih vprašanj.  Ministrstvo je v povezavi s to problematiko v mesecu aprilu vsem deležnikom tudi poslalo predlog ukrepov, ki naj bi zagotovili dodatno število strokovnjakov na področju izvedenstva.

Združenje z zadovoljstvom ugotavlja, da se na tem področju stanje končno spreminja, kljub temu pa moramo opozoriti na zelo pomembno dejstvo. Na prvem mestu se pri sodnih izvedencih za področje otrok in družine, torej pri kliničnih psihologih in otroških in mladostniških psihiatrih, postavlja vprašanje kvalitete njihovega dela in ne njihovega števila. V našem delu z uporabnicami in uporabniki se vedno znova srečujemo z nekvalitetnimi in nestrokovnimi oziroma mnenji, ki so izdelana in zapisana v popolnem nasprotju s sodobnimi koncepti in usmeritvami na področju spolnih zlorab in drugih oblik nasilja nad otroki. To ugotovitev Združenja je ne nazadnje potrdila tudi vrhovna sodnica in članica sodnega sveta Mateja Končina Peternel,  ki je javno povedala, da nekateri sedanji izvedenci svojega dela ne opravljajo dobro, kakor tudi, da imamo v Sloveniji zelo malo ljudi, ki bi bili usposobljeni za opravljanje razgovorov s spolno zlorabljenimi otroki. Prav tako lahko v tej luči razumemo tudi skrb zbujajoč poziv Ministrstva, ki poziva sodišča, da naj sprotno poročajo o morebitnem nestrokovnem, neažurnem ali nevestnem delu sodnih izvedencev, s čimer naj bi preprečili slabe delovne prakse na škodo otrok!

Na problematiko nekvalitetnega in neprofesionalnega dela izvedencev smo v Združenju opozarjali že dalj časa. Tako smo že v začetku leta 2011 preko dela z našimi uporabnicami Ministrstvu za pravosodje, Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za finance, Zbornici kliničnih psihologov in Tržnemu inšpektoratu postavili vprašanja glede izvajanja in kvalitete izvedeniškega dela. Že takrat smo ugotavljali in opozarjali, da izvedenci opravljajo svoje delo večkrat nestrokovno, rutinsko, nekateri nimajo potrebnih znanj na področju spolnih zlorab oziroma uporabljalo zastarele in neprimerne strokovne pristope in metode, nimajo organiziranih rednih strokovnih usposabljanj in izobraževanj s področne tematike in za izdelavo mnenj uporabljajo neustrezne prostore. Ob tem smo izpostavili tudi dejstvo, da njihovo strokovno delo poteka praktično brez nadzora, niti ni postavljenih dovolj jasnih meril oziroma standardov za izvajanje izvedeništva. Takratni odzivi institucij so bili največkrat omejeni na navajanje zakonodaje in splošna pojasnila o delu izvedencev, ni pa bilo posluha za vsebinska vprašanja in ukrepanje za izboljšanje situacije.

V nadaljnjih letih smo preko dela z uporabnicami in v stiku institucijami stalno izpostavljali problem dela sodnih izvedencev, kakor tudi preko izobraževanj, ko je na primer v organizaciji Združenja v letih 2012 in 2014 pri nas predaval mednarodno priznani norveški klinični psiholog in sodni izvedenec Haldor Øvreeide. Javna obravnava problematike nas tako navdaja z upanjem, da se bo področje končno uredilo na način, ki bo zagotavljal največjo korist žrtvam nasilja, torej na prvem mestu otrokom. Kar seveda tudi pomeni, da samo z večjim številom sodnih izvedencev še ne bo zagotovljena kvaliteta njihovega dela. Postaviti je potrebno druge mehanizme, ki bodo zagotavljali, da bodo izvedenci posedovali ustrezna strokovna znanja in uporabljali strokovne metode dela, kakor bo potrebno vzpostaviti tudi standarde dela in oblike nadzora nad delom izvedencev. Šele ob izpolnitvi teh pogojev lahko pričakujemo res kvalitetna izvedeniška mnenja.

Sofinancerji

Delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 19:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 15:00

Sobota, nedelja in prazniki zaprto.

Kontakt

KONTAKT
Masarykova ulica 23, 1000 Ljubljana

080 28 80 - brezplačni telefon
Tel: 00386 (0)1 43 13 341
Faks: 00386( 0)1 43 13 341

E-pošta: spolna.zloraba@siol.net
Splet: www.spolna-zloraba.si