You are here:  / Aktualno / Institucionalizacija zagovorništva?

Institucionalizacija zagovorništva?

V obravnavi na vladi je Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic, ki naj bi uredil področje zagovorništva. Predlog sprememb je bil objavljen na spletni strani Ministrstva za pravosodje v petek 21.04.2017, medtem ko je bil rok za »javno razpravo« do petka 12.05.2017. V kolikor vzamemo v obzir dva praznična tedna, ki sta sledila objavi, je rok bistveno prekratek. Žalosti nas, da je za ureditev tako pomembne tematike na voljo le nekajdnevna vključitev javnosti. Ob tem pa ne gre prezreti tudi dejstva, da predlog sprememb ni bil poslan nevladnim organizacijam, ki so dejavne na področju človekovih pravic in zagovorništva. Ob tako nerazumnem ali bolje rečeno prazničnem roku so bile nevladne organizacije dejansko povsem izključene iz »razprave«.

Predlog sprememb je v takšni obliki nesprejemljiv. Po našem mnenju v popolnosti institucionalizira zagovorništvo otrok preko Urada varuha, kakor tudi hkratno daje na področju zagovorništva najpomembnejšo vlogo centrom za socialno delo. Nevladne organizacije so v zvezi z zagovorništvom, ki ga opravljajo,popolnoma izključene iz predloga sprememb. Največji problem tako predstavlja popolna odvisnost zagovornikov in zagovorništva od državnih institucij. S predlogom se tako krši tudi pravica otrok do izbire, ne samo zagovornika iz vrst nevladnih organizacij, temveč tudi zagovornika, ki je postavljen s strani Urada varuha. Pri tem se s takšnim načinom postavljanja zagovornika, ki naj bi se postavil v vseh, torej kakršnihkoli postopkih v zvezi z otrokom, kar krši tudi pravice otroka do uporabe na primer inštituta »mnenja otroka«, ki ga lahko v določeni starosti otrok poda samostojno. V kratkem času, ki smo ga imeli na voljo v »javni razpravi«, smo pripravili nekatere naše bistvene pripombe. Proti sprejemu tako nedorečenih in škodljivih sprememb pa smo pozvali tudi vse poslanske skupine in nepovezane poslance.

Ne da se mimo samo po sebi vsiljujočega se mnenja, da se ustvarjajo pogoji za novo institucijo, kar ima eno leto pred volitvami lahko tudi svoj pomen. Na to nas navajajo tudi pomenljive finančne posledice predloga. V letih 2019 in 2020 naj bi Uradu varuha, na podlagi predlaganih sprememb, za novo nastale potrebe zagotovili dodatna finančna sredstva v višini pol milijona evrov letno, torej skupno kar milijon evrov v dveh letih. Verjetno so sredstva potrebna za ustanovitev Sveta za človekove pravice in Centra za človekove pravice. Načrtovana ustanovitev posvetovalnega telesa in notranje organizacijske enote sicer ne bo operativne narave, temveč bosta omenjena enota in telo imela splošen mandat spodbujanja, uresničevanja in varstva človekovih pravic in bosta istočasno zagotavljala sodelovanje s civilno družbo, pluralnost institucije in mednarodno sodelovanje. To pa so pomembne naloge tudi sedanjega Urada varuha.

Ali bo s tako vloženim davkoplačevalskim denarjem res prišlo do povečanja upoštevanja temeljnih človekovih in otrokovih pravic in se na Združenju ne bomo več srečavali s pogostim ravnanjem državnih institucij v škodo otrok?

Sofinancerji

Delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 19:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 15:00

Sobota, nedelja in prazniki zaprto.

Kontakt

KONTAKT
Masarykova ulica 23, 1000 Ljubljana

080 28 80 - brezplačni telefon
Tel: 00386 (0)1 43 13 341
Faks: 00386( 0)1 43 13 341

E-pošta: spolna.zloraba@siol.net
Splet: www.spolna-zloraba.si