You are here:  / Aktualno / All / Odziv Sodišča

Odziv Sodišča

club-2492011_640     Vedno smo bili mnenja, da ko gre za težave s stiki otrok (stiki pod nadzorom, redni stiki,..) in je bilo to     najpogosteje naslovljeno na nepripravljenost staršev, da pripravijo otroka stik, bi se institucije morale vključiti v pomoč staršem in otrokom v smislu priprave na stik, v izogib temu, da se onemogoči tudi preprečevanje stikov in predvsem zaradi koristi otroka.

Centri se morajo aktivno vključiti v pripravljanje otroka na stik, saj izostanek takšnih ravnanj ni v korist otrok. delovanje je nujno v smeri ocenitve pravih razlogov za odklanjanje stikov s strani otrok. To določa 164. člen novega Družinskega zakonika, ki še sicer ni v veljavi, vendar daje jasno iztočnico nadaljevanju načina dela, ki je v največjo korist otroka.

Zato se nam zdi izjemnega pomena poziv sodišča iz dne 8.3.2018, ki v tem pozivu enega od centrov za socialno delo poziva: »/ … / Evidentno je, da je predmetna zadeva akutna in da ni nobenega napredka glede priprave deklic na stik, zato je zaradi koristi otrok potrebno urgentno ukrepanje. Pozivamo vas, da v roku 15 dni izvedete predlagani razgovor o pripravi na stike s predlagateljico oz. izvedete vse potrebne ukrepe v tej smeri in po oceni primernosti tudi neformalni razgovor z deklicama. /…/ Če je to pot, po kateri se lahko deluje v korist otrok, potem jo je potrebno uporabiti ./…/ Sodišče glede na že izpostavljeno akutnost konkretnega primera pričakuje širši in iznajdljivejši pristop, vse pa zaradi koristi otrok.«

Upamo in želimo si, da bi to pomenilo v bodoče, v primerih, kjer je to potrebno, tudi prakso vseh centrov za socialno delo.

Sofinancerji

Delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 19:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 15:00

Sobota, nedelja in prazniki zaprto.

Kontakt

KONTAKT
Masarykova ulica 23, 1000 Ljubljana

080 28 80 - brezplačni telefon
Tel: 00386 (0)1 43 13 341
Faks: 00386( 0)1 43 13 341

E-pošta: spolna.zloraba@siol.net
Splet: www.spolna-zloraba.si