You are here:  / Aktualno / All / Šole kot varen prostor z ničelno toleranco do, tudi spolnega nasilja

Šole kot varen prostor z ničelno toleranco do, tudi spolnega nasilja

Nedavno je po družabnih omrežjih zaokrožila novica, da so se na eni od osnovnih šol soočili s spolnim nadlegovanjem učenk s strani fantov iz 8. razredov. V novici je bilo omenjeno še, da je eden od staršev taka ravnanja branil, češ da so fantje pač fantje in da je to normalen del odraščanja.

Združenje proti spolnemu zlorabljanju se seveda strinja s komentarjem novice, da spolno nadlegovanje ne sme in ni normalen del odraščanja, kot tudi ne odraslega življenja in da morajo tudi mladi sprejeti odgovornost za svoja ravnanja. Vendar se ne moremo strinjati, da se spet vsa odgovornost vali na starše. Izpostaviti je potrebno tudi vzgojitelje_ice, pedagoge_inje in druge šolske strokovnjake_inje, ki pogosto dajejo enaka sporočila, in iz teh razlogov lahko tudi  tolerirajo takšno vedenje na šolah, s tem pa učencem in dijakom dajejo informacijo, da  nasilje ni toliko v domeni šole  kot staršev. .

Letos januarja je imelo Združenje proti spolnemu zlorabljanju delavnico na eni od osnovnih šol, kjer nam je šola zaupala, da ne vedo, kako ravnati ob problemu, da skupinica otrok iz 4. in 5. razreda, vodena s strani vrstnika, deklicam kaže porno vsebine po mobitelu in pri tem pred njimi imitirajo nekatere segmente prikazanih spolnih ravnanj. Deklice tudi grabijo za prsa in ritke. Šola je iskala mnenja različnih strokovnjakov_inj, tako so se obrnili na znanega psihoterapevta, na šolsko inšpekcijo, na odvetnico, napovedali pa so tudi, da se bodo obrnili tudi na policijo. Če odmislimo dejstvo, da bi lahko in morali sami odločno ustavljati tovrstno nasilje in imeti do njega jasen odnos, jih je najbolj skrbel odziv staršev v zvezi z morebitnim njihovim ukrepanjem, obenem pa tudi sami niso imeli jasnih stališč, kako opredeliti takšna ravnanja. Od navedenih strokovnjakov_inj in institucij so dobili odgovore, ki so poskusili tovrstno spolno nasilje minimalizirati, češ: »to so pač že spolno vznemirjeni otroci«, »organizirajte predavanje za starše«, »ni dokazov za takšno ravnanje razen izjav in starši otroka, ki vodi vso zadevo, vas lahko tožijo«. Šola je od Združenja pričakovala, da otrokom predavamo o tem, da je takšno vedenje nedopustno in kaznivo.

Ne gre torej samo za starše in njihov odnos do problema spolnega nadlegovanja, gre za dejstvo, da je tudi na šolah pogosto prisoten toleranten odnos mnogih vzgojiteljev_ic in pedagogov_inj ter vodstev šol do tovrstnega nasilja. Šole prepogosto usmerjajo puščice zgolj v starše: ali da jih sprašujejo, kaj starši menijo o posameznih ravnanjih in dogodkih, poizvedujejo, kaj si starši mislijo o kaznih za taka ravnanja, potem pa raje vso odgovornost vzgoje do ničelne tolerance do nasilja prepuščajo staršem.

 

Bodimo jasni; tudi strokovnjaki_inje, ki so soodgovorni za vedenje otrok v šolah, morajo z znanji in ustavljanjem tovrstnih ravnanj, predvsem pa s postavljanjem meja izobraževati otroke in posredno tudi starše. Samo zgodnje in jasno postavljanje meja otrokom tudi v šolah, je lahko pot do spreminjanja ravnanj in odnosov. Ko se šole z brošurami predstavijo staršem, bi lahko v njih predstavili tudi svoj odnos do nasilja. kot s preprostjo, jasno povedano in zapisano izjavo: »na naši šoli nasilje vseh oblik ni tolerirano!« Pri tem bi lahko  poimenovali vse oblike nasilja, med njimi tudi spolno. Tudi na ta način bi že ob vpisovanju otrok imeli starši tudi jasno sporočilo šole o njihovi netolerantnosti do nasilja.

 

Sofinancerji

Delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 19:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 15:00

Sobota, nedelja in prazniki zaprto.

Kontakt

KONTAKT
Masarykova ulica 23, 1000 Ljubljana

080 28 80 - brezplačni telefon
Tel: 00386 (0)1 43 13 341
Faks: 00386( 0)1 43 13 341

E-pošta: spolna.zloraba@siol.net
Splet: www.spolna-zloraba.si