You are here:  / Aktualno / All / Stiki pod nadzorom

Stiki pod nadzorom

Designed by FreepikKot smo že izpostavili, se v Združenju srečujemo tudi s problemom stikov pod nadzorom oz. pripombami, ki jih upravičeno izpostavljajo starši otrok, ki imajo stike pod nadzorom. Vsa leta govorimo o nujnosti pravil za izvajanje stikov, razlogov zakaj se ta pravila ne sprejme, pa s strani institucij ne slišimo.

V podporo staršem in njihovim upravičenim pričakovanjem, da bi se pravila pod nadzorom pripravila, prilagamo tudi prevode skrajšanih predstavitev osnovnih pravil za izvajanje teh stikov v Angliji in Ameriki.

 

 

Stiki pod nadzorom v tujini (Anglija, Amerika)

V Angliji delujejo t.i. Centri za stike, ki ponujajo varno okolje kjer otroci lahko preživljajo čas z enim ali obema staršema, ali drugim članom družine. Če obstaja skrb glede stika starša z otrokom, centri za stike organizirajo stike pod nadzorom strokovnega in usposobljenega osebja.  Zanje je pomembno, da  otrok sodeluje že pri načrtovanju stika, prav tako želijo, da izrazi svoje mnenje/želje glede nadaljnjih stikov.

http://lincolnshirechildcare.proceduresonline.com/chapters/p_contact_par_sib.html?printMe.x=13&printMe.y=16#supervised_contact

Angleški Zakon o otrocih vsebuje določbe o stikih otroka s staršem. Ta poudarja otrokovo korist kot najpomembnejšo vodilo pri ureditvi stikov, ki mora biti osredotočena in oblikovana glede na potrebe otroka. Vsaka otrokova želja in potreba po stiku mora biti individualno upoštevana in redno ocenjevana,  ob tem pa se po potrebi uporabi zagovorništvo ali druge storitve. Stik, lahko poteka na direkten način v živo ali nedirekten način  preko pisem, sporočil, interneta in socialnih omrežij. 

Stik je podrobno opisan in zabeležen v t.i. načrtu umestitve, predvsem kako se bo stik izvajal, prostor izvedbe, pogostost stikov, ter tudi to, kako bo ureditev ovrednotena in ocenjena. Stik preko telefona ali računalnik mora biti obravnavan skupaj s potencialnimi grožnjami, ki bi bile lahko povezane s takšno obliko stika. 

Stiki pod nadzorom (Angleški Zakon o otrocih)

Glavni poudarek  je na varnosti in koristi otroka. Kjer je določen stik pod nadzorom, morajo biti razlogi za to jasno navedeni,  vloga osebe ki bo stik nadzorovala, pa jasno definirana. Pred  stikom pod nadzorom, mora biti podana ocena o ogroženosti. Ta ocena, mora upoštevati vse dejavnike ki bi lahko vplivali na uspeh stika pod nadzorom, ter vse ustrezne zaščitne ukrepe, vključujoč:

 • Zgodovino zlorabe ali grožnje otroku 
 • Pretekle incidente ali motnje pri stiku pod nadzorom 
 • Nestalen  življenjski stil staršev ki je v nasprotju z dolgoročnimi ,rednimi stiki

Lokacija stika,  mora zagotavljati varnost otroka in osebe ki  stik nadzoruje. Če vedenje starša pred in med stikom vzbuja skrb/dvom, mora biti ocena ogroženosti podana ponovno. Če obstaja možnost, da bi otrok na stiku lahko bil fizično ali emocionalno oškodovan, mora biti stik odpovedan. 

Pri ureditvi stika moramo upoštevati naslednje dejavnike:

 • Otrokove želje in občutja v zvezi s stikom
 • Posebne potrebe otroka/starša, dostopnost prostora
 • Ali je predlagana lokacija stika, blizu otrokovega prebivališča
 • Ali je lokacija ki je predlagana za stik, dostopna z javnim prevozom
 • Ali ima prostor/lokacija stika dostop do alarma 
 • Ali bi prisotnost starša ogrožala druge uporabnike stavbe , kjer se bi stik izvajal
 • Ali je soba za stike otroku prijazna, primerna in varna za otroka določene starosti in primerna za aktivnosti ki so načrtovane?
 • Razmisliti je treba o samem namenu stika. Starše se spodbuja k temu da načrtujejo aktivnosti za stik že pred tem,  ob pomoči nasvetov strokovnih delavcev
 • Stik mora biti organiziran  v času, ki je za otroka primeren in zaradi tega ne trpijo otrokova vsakdanja opravila ( kopanje, hranjenje) 

Dogovor o stikih mora vsebovati: 

 • Jasne navedbe kje se bo stik izvajal in omejitev največ kako daleč od te lokacije, lahko stik poteka
 • Podrobno: pogostost, čas in struktura stika
 • Kdo bo v tem primeru oseba ki bo nadzorovala stike. Nadzornik se mora določenega strogo držati
 • Podrobne navedbe  kako se bo sam stik končal; ali se bosta starš in otrok poslovila v istem prostoru kjer poteka stik ali mora starš oditi še preden je otrok vrnjen skrbniku
 • Ali lahko oseba s katero je otrok na stiku, prinaša hrano, pijačo, darila ali denar
 • Podrobno določiti katere so teme pogovora ki se jim je potrebno izogibati
 • Jasna pričakovanja glede točnosti
 • Podrobno določiti okoliščine, v katerih se stik nemudoma prekine
 • Določiti kako pogosto ima lahko starš vpogled v zapiske samih stikov
 • Podrobno urediti stike preko telefona
 • Podrobno določiti omejitve  pri stiku preko sporočil, e-mailov, socialnih omrežij
 • Obvestiti o tem kako vložiti pritožbo

Vloga nadzornika stika

Kjer je mogoče,  starši in otrok, spoznajo nadzornika stika, še preden se sami stiki začnejo izvajati. Nadzornik stika nima aktivne vloge med samim stikom, razen če je ogrožena otrokova varnost, načeloma pa je stopnja vključenosti nadzornika določena s strani socialnega delavca, starša in otroka. V primeru težav, mora biti jasno na koga se obrne nadzornik stika in katere podrobnosti lahko v takšnem primeru deli z drugimi. Če  ravnanje starša med stikom nadzorniku vzbuja skrb, mora o tem takoj poročati socialnemu delavcu. Stik mora biti v popolnosti zabeležen, vključno s pripombami,  zapis pa shranjen v datoteki otroka. Pomembno je, da se zabeleži kvaliteta stika med otrokom in staršem, kot tudi kakršnekoli skrbi glede dejavnikov tveganja. Zapisi morajo biti posredovani staršu, socialnemu delavcu, po potrebi se ga lahko zahteva tudi v sodnih procesih.

Razlogi za odpoved stika

 • Če je otrok bolan.  Skrbnik otroka mora o tem poročati socialnemu delavcu.
 • Če socialni delavec ni na voljo, se stik odpove, v tem primeru mora biti organiziran alternativen termin stika. 

http://lincolnshirechildcare.proceduresonline.com/chapters/p_contact_par_sib.html?printMe.x=13&printMe.y=16#supervised_contact

Amerika (Florida)

V primeru spolnih zlorab otrok, morajo biti za stike določena pravila, za zaščito vključenih otrok. Ta pravila morajo biti določena in razumljena iz vseh strani. Nadzorniki stikov morajo imeti  znanja o zlorabah in se informirati o posameznem primeru, še pred izvedbo stika. To jim omogoča da se na stik lažje in bolje pripravijo, ter da znajo bolje opazovati interakcijo med staršem in otrokom. Vedenja, ki vzbujajo skrb, si sproti zapisujejo ( o tem se posvetujejo s svojim supervizorjem). Pomembno je, da nadzorniki interakcijo spremljajo ves čas 

Omejitve in prepoved tekom stika pod nadzorom

Fizičen stik je dovoljen samo, če prihaja s strani otroka, mora pa kljub temu biti kratek . Če zgleda neprimeren, ga je potrebno takoj ustaviti. Predmeti, objekti, igrače ali drugo, ne smejo omejevati pogleda nadzorniku stika. 

Prepovedano je: žgečkanje, sedenje v naročju, rokoborba, daljši objemi, poljubi drugam kot na obraz, davljenje, držanje za roke, česanje las, previjanje ali preoblačenje. Te  prepovedi preprečujejo ponovno zlorabo  ali zmedo otroka. 

Prepovedana so tudi naslednja vedenja: šepetanje, podajanje sporočilc, telesni signali, fotografiranje, snemanje otrok,izmenjevanje daril ali denarja, druge oblike iger kjer je prisoten fizičen stik (skrivanje daril/igrač v žep). 

Prepoved prinašanja predmetov: igrače, lutke, igre, knjige, ,material za pisanje, hrano, dodatna oblačila, fotografije, pijačo, nakit, živali, gospodinjske pripomočke

Pravila/prepovedi glede uporabe wc-ja: Otroci wc uporabijo sami ali pa v spremstvu osebja. Mlajše otroke previja osebje v drugem prostoru kot se nahaja starš. 

Prepovedan je pogovor o zlorabi: Starš ne sme nikoli kriviti, dražiti, zmerjati otroka o čemerkoli v zvezi z zlorabo. 

Te prepovedi zmanjšajo možnosti  verbalnih groženj, minimalizirajo možnost sprožitve »trigerjev«, omogočajo osebju da nadzoruje okolje. Nadzorniki morajo biti pozorni na interakcijo med staršem in otrokom in po potrebi tudi stik prekiniti. 

 

 

Sofinancerji

Delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 19:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 15:00

Sobota, nedelja in prazniki zaprto.

Kontakt

KONTAKT
Masarykova ulica 23, 1000 Ljubljana

080 28 80 - brezplačni telefon
Tel: 00386 (0)1 43 13 341
Faks: 00386( 0)1 43 13 341

E-pošta: spolna.zloraba@siol.net
Splet: www.spolna-zloraba.si