You are here:  / Dejavnosti / Skupine za samopomoč

Samopomočna skupina2

Skupine za samopomoč

Na Skupino za samopomoč se lahko prijavite preko telefona 080 2880 ali elektronske pošte spolna.zloraba@siol.net. Skupina se začne v mesecu oktobru. Srečanja potekajo v Ljubljani vsak drugi teden po eno uro in pol.

 

Skupina za odrasle preživele žrtve spolnih zlorab v otroštvu Skupina je načeloma zaprta, lahko pa se članice odločajo za morebiten sprejem novih članic. Skupina za samopomoč zagotavlja varen prostor, zaupnost in anonimnost. V njej se srečujejo ženske od 18. leta starosti, ki so preživele žrtve spolne zlorabe v otroštvu ter se s posledicami spolne zlorabe soočajo še v odrasli dobi ter v sklopu skupine predelujejo travmo ter se spopadajo s posledicami. Namen Skupine za samopomoč je vzpostavitev osebnega stika in izmenjava izkušenj z drugimi članicami.

Skupina za samopomoč poteka v obliki pogovora v skupini, ki ga usmerja koordinatorka, strokovno usposobljena za delo z preživelimi žrtvami spolne zlorabe v otroštvu.

V primeru več prijav moških, ki so preživeli spolno zlorabo v otroštvu, organiziramo skupino zgolj za moške.

Skupina za pomoč za mlade – je zaprta skupina. Skupina je vodena na osnovi priprave načrta s strani izvajalcev, ki naj bi zadovoljeval že opredeljene potrebe otrok žrtev za strokovno pomoč in podporo ter tudi potreb otrok, žrtev. Skupina deluje z vodjo in pomočnico, ki usmerja skupinsko aktivnost članov tudi z upoštevanjem sprotnih  aktivnosti z upoštevanjem potreb in želja otrok ter njihove enakovredne vključenosti, ter skrbi za njihovo  počutje, skupaj z pripravljenostjo za »intervencijo« v možnih primerih izjemnega odziva članov. Skupina poteka tudi v obliki delavnic za mlade na katerih mladi izražajo svoja občutja, se učijo o mejah telesa, uprizarjajo različne situacije in podobno, skozi oblike ustvarjalnega in umetniškega izražanja. Sestaja se na 14 dni  po 1,5 ure.

 

Skupina za pomoč za starše –  je odprta skupina. V njo se vključujejo starši otrok, žrtev, za pomoč in podporo po travmatizirajočem razkritju, da je njihov otrok utrpel zlorabo.

Člani v skupini si delijo izkušnje tako v zvezi s prepoznavanjem in značilnostmi  zlorabe, njenim  potekom in njenim razkritjem, kot o postopkih, ki razkritju sledijo, se podpirajo pri tem in govorijo o izkušnjah za pomoč in podporo otroku. Podelitev izkušenj se nanaša tudi na delo vpletenih institucij. Potrebujejo podporo za moč in pogum, ter izkušnje za praktično soočanje s problemom.  Mnogo pogovorov se nanaša tudi na delo izvedencev.  V svojo sredo pa občasno povabijo tudi strokovnjake, na katere naslavljajo vprašanja o ravnanju z otrokom po zlorabi ter o pravicah otrok in njihovih pravicah v postopkih institucij. Skupina sprejema tudi svojce otrok (babica, dedek, teta, stric, brat, sestra,  itd.) Skupina se sestaja 1x mesečno po 2 uri.

 

Več o samopomočni skupini …

Sofinancerji

Delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 19:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 15:00

Sobota, nedelja in prazniki zaprto.

Kontakt

KONTAKT
Masarykova ulica 23, 1000 Ljubljana

080 28 80 - brezplačni telefon
Tel: 00386 (0)1 43 13 341
Faks: 00386( 0)1 43 13 341

E-pošta: spolna.zloraba@siol.net
Splet: www.spolna-zloraba.si