You are here:  / O nas

 

Združenje za MOČ je neprofitna, prostovoljna, humanitarna nevladna organizacija, s pridobljenim statusom javnega interesa in je registrirano za delovanje na območju celotne Slovenije.

Delo Združenja v nobenem primeru ni namenjeno osebam, ki s kakršnim koli svojim ravnanjem doprinašajo k temu, da se nekdo zaradi tega ravnanja počuti kot žrtev. Termin žrtev torej v Združenju opredeljujemo zelo široko.

Za žrtev pa se po Deklaraciji Združenih narodov o osnovnih pravicah žrtev kaznivih dejanj in zlorabe moči smatra oseba, ki je doživela oškodovanje, vključno z fizično ali psihično poškodbo, emocionalnim stresom, ekonomsko škodo ali z pomembnim oškodovanjem svojih osebnih pravic, z nekim dejanjem ali opustitvijo, ki je v pozitivni zakonodaji države predvidena kot kaznivo dejanje.

 

Kdo se lahko vključi:

V združenje se lahko vključujejo prostovoljke in prostovoljci, pogoj je podpis pogodbe o enoletnem delovanju v okviru Združenja.

Kdo so lahko uporabniki:

Uporabniki so lahko otroci, žrtve vseh oblik trpinčenja, spolnega napada, nasilja v družini in vrstniškega nasilja,/ klik/ člani družine in vsi drugi odrasli, ki želijo zaščititi otroka za katerega domnevajo da je ogrožen ali žrtev katere od oblik nasilja, odrasle ženske in moški, ki trpijo ali domnevajo da trpijo posledice katere koli oblike nasilja ali spolnega napada v otroštvu, osebe s posebnimi potrebami in invalidi z enakimi problemi,vrtci, šole in druge ustanove, z eno besedo vsakdo, ki želi zaščititi ogroženega otroka ali se oziroma se je na osnovi pretrpljene izkušnje v otroštvu doživljal ali se še doživlja kot žrtev.

 

Zgodovina

” Združenje je v javnosti poznano po svojih jasnih in strokovno argumentiranih stališčih do problema spolnih zlorab…”

Združenje za MOČ je bilo ustanovljeno 06.06.1994 pod prvotnim imenom Združenje proti spolnemu zlorabljanju. Nekatere med ustanoviteljicami so bile tudi same žrtve različnih oblik trpinčenja ali spolne zlorabe v otroštvu, zato so vedele, kaj žrtve potrebujejo in do česa imajo pravico.

Detabuizacija problema spolnih zlorab, ozaveščanje, informiranje in senzibiliziranje javnosti za razumevanje tega zločina in za podporo prepoznavanju in razkrivanju žrtev spolnih zlorab so bili prvi cilji, ki jim je Združenje sledilo. Danes Združenje nudi uporabnikom mnoge oblike konkretne podpore in pomoči. V javnosti je poznano po svojih jasnih in strokovno argumentiranih stališčih do problema spolnih zlorab, stališčih in vplivih ob spreminjanju in za dodatno spreminjanje zakonodaje, po konkretnem zavzemanja za pravice otrok in specifičnih potreb otrok-žrtev in odraslih preživelih žrtev spolnih zlorab v otroštvu tekom vseh postopkov s katerimi so soočeni ob razkrivanju zlorabe, ter po različnih oblikah izobraževanj.

Kaj nudimo:

Uporabnikom in uporabnicam nudimo konkretne oblike pomoči / telefon za pomoč, osebno svetovanje, zagovorništvo , samopomočne skupine, izobraževanje, pomoč preko spletne strani oz. spletni forum. Pomoč in podporo dobijo otroci, osebe, ki želijo zaščititi otroka, osebe z lastno izkušnjo zlorabe v otroštvu, kot tudi tisti, ki iščejo informacije, podporo in pomoč za prepoznavanje zlorabljenega otroka ali za ukrepanje.

 

Osebna izkaznica

Polni naziv:
Skrajšani naziv: Združenje za MOČ
Naslov: Cesta v Mestni log 55, Ljubljana
Mobi 041 20 49 49
Telefon: 080 28 80
E-naslov: info@zamoc.si
Spletna stran: www.zamoc.si
Facebook: @SkupajZaMoc

Davčna številka:
79446094
Matična številka: 5876966000
Št. transakcijskega računa za donacije: SI56-2900-0005-5106-818
Transakcijski  račun odprt pri: UniCredit Banka Slovenija d.d.
Pravnoorganizacijska oblika: društvo
Šifra dejavnosti: 88.991- dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
Društvo zastopa: predsednik

 

Sofinancerji

Delovni čas

Ponedeljek: 9:00 – 17:00
Torek: 9:00 – 17:00
Sreda: 9:00 – 19:00
Četrtek: 9:00 – 17:00
Petek: 9:00 – 15:00

Sobota, nedelja in prazniki zaprto.

Kontakt

KONTAKT
Masarykova ulica 23, 1000 Ljubljana

080 28 80 - brezplačni telefon
Tel: 00386 (0)1 43 13 341
Faks: 00386( 0)1 43 13 341

E-pošta: spolna.zloraba@siol.net
Splet: www.spolna-zloraba.si